อยากบอกว่าโครงการนี้ผมได้รับประโยชน์จากมาตรการของภาครัฐแบบเต็มๆ  คล้ายกับโครงการช็อปช่วยชาติเมื่อปี 2561 แต่ดีกว่ามากทั้งในแง่ข้อจำกัดของสินค้าและวงเงินที่สามารถนำไปลดหย่อน  สมัยโครงการช็อปช่วยชาติให้สินค้าแค่ 3 ประเภท ได้แก่ ยางรถ , E-book และ สินค้า OTOP แถมนำลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาทอีก (แต่รอบนั้นผมก็จัดเต็ม 15,000 บาทเหมือนกัน 555)

 

โครงการภาครัฐ ช็อปดีมีคืน ตอนที่ 1

โครงการช็อปดีมีคืนเป็นอีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่กระตุ้นให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอย โดยสามารถให้นำรายจ่ายดังกล่าวมาหักเป็นค่าลดหย่อนในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2563 ตามจริงสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ได้ทุกประเภทสินค้าและบริการที่ผู้ประกอบการได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือถ้าเป็นสินค้า OTOP ต้องลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว สามารถนำใบเสร็จรับเงินที่มีชื่อ-นามสกุลของผู้ซื้อมาใช้ได้เช่นกัน สำหรับรายการซื้อตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 หรือจำง่ายๆคือบริษัทหรือร้านค้านั้นสามารถออกใบกำกับภาษีรูปแบบเต็มให้ได้ ก็สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้

ยกเว้นสินค้าและบริการที่อยู่ในประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 368 (พ.ศ. 2563) ไม่สามารถนำใบกำกับภาษีมาหักลดหย่อนได้ มีดังนี้

  1. ค่าซื้อสินค้าอบายมุข เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ บุหรี่
  2. ค่าน้ำมันหรือก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
  3. ค่าซื้อยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์
  4. ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ทั้งแบบเล่มหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์
  5. ค่าบริการจัดนำเที่ยว ค่าโรงแรม ที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน

 

โดยผู้ใช้สิทธิช็อปดีมีคืนต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช้สิทธิคนละครึ่ง ทีนี้เราคงต้องมาพิจารณากันแล้วว่าจะเลือกใช่สิทธิไหนดีระหว่างช็อปดีมีคืนกับคนละครึ่ง ซึ่งผมจะนำมาเขียนแนะนำให้ในบทความต่อไป

ผมมีตัวอย่างใบกำกับภาษีรูปแบบเต็ม จากการซื้อของออนไลน์มาให้ดูด้วยครับ ต้องประกอบไปด้วย

1. ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของผู้ประกอบการ

2. ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำบัตรประชาชน ของผู้ซื้อ

3. มีระบุจำนวนเงินภาษีที่จ่าย

 

มาถึงคำถามสำคัญ คือ ถ้าอยากใช้สิทธิช็อปดีมีคืนต้องทำยังไงบ้าง ต้องลงทะเบียนเมื่อไร ที่ไหน ขอตอบเลยว่าไม่ต้องทำอะไรเลยครับ ผมแนะนำง่ายๆแบบนี้ คือ ให้ใช้จ่ายไปตามปกติเพียงแค่ขอใบกำกับภาษีรูปแบบเต็มหลังจ่ายเงิน (อย่าลืมตัดสินค้าที่ไม่รายการออกจากใบเสร็จก่อนด้วยนะครับ) แล้วค่อยมานั่งคิดรวมกับทีเดียวปลายปี ว่าได้ยอดที่จะนำไปหักเป็นค่าลดหย่อนได้ครบ 30,000 บาทหรือไม่ โดยผมจะมีอธิบายเพิ่มเติมของโครงการช็อปดีมีคืนพร้อมเทคนิคการคิด ว่าเราได้ใช้สิทธิครบเต็ม 30,000 บาทแล้วใช่หรือไม่ ติดต่อในบทความ ช็อปดีมีคืน ตอนที่ 2

ขอขอบคุณพี่ขวัญ(เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร งานคืนภาษี) และข้อมูลจากเว็บไซต์จีจีซี(Government Contact Center)

Invisible hand

เอาล่ะครับมาต่อกันในตอนที่ 2 ของโครงการช็อปดีมีคืนกันเลย หลังที่เราได้เห็นประกาศกฎกระทรวงไปแล้ว ผมขออธิบายเพิ่มเติมแบบนี้ เป้าหมายของโครงการนี้คือเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนที่มีศักยภาพออกมาใช้จ่ายในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจซบเซา ประชาชนที่จะใช้สิทธิช็อปดีมีคืนต้องผู้ที่เสียภาษีอย่างแน่นอน(เพื่อที่จะนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาเป็นค่าลดหย่อนตอนยื่นแบบฯ) และถ้าคนกลุ่มนี้เลือกใช้สิทธิโครงการนี้แทนที่จะใช้สิทธิคนละครึ่ง (more…)