แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  เหียน (BanChiangHian) อยู่ที่บ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง

มีลักษณะเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ ผังเมืองเป็นรูปกลมรีมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ กิโลเมตร มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ มีคันดิน ๓ ชั้น คูน้ำ ๒ ชั้น ด้านนอกตัวเมืองโบราณมีเนินดินโบราณคดีอีก ๕ แห่ง ได้แก่ ดอนข้าวโอ ดอนปู่ตา ดอนย่าเฒ่า ดอนยาคู และหอนาง จากการขุดค้นครั้งแรก ได้พบโครงกระดูกมนุษย์ มีเครื่องใช้สำริดฝังร่วมอยู่ด้วยหลายโครง ต่อมาได้ขุดค้นพบว่ามีชั้นดินลึกประมาณ ๖ เมตร ชั้นดินล่างสุด แสดงถึงการเริ่มต้นอยู่อาศัยในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุประมาณ ๒,๐๐๐ – ๑,๕๐๐ ปีมาแล้ว พบภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ ภาชนะดินเผาเคลือบ และภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง ชั้นดินด้านบนสุด พบหลักฐานการอยู่อาศัยของคนยุคปัจจุบัน
เชียงเหียน
ภาพแผนที่ตำแหน่งส่วนต่างๆ ของ  แหล่งโบราณคดี

ภาพแผนที่ ตำแหน่งส่วนต่างๆ ของแหล่งโบราณคดี ซึ่งปัจจุบันบางส่วนภูมิประเทศได้แปรเปลี่ยนสภาพเป็นที่ดิน ที่อยู่อาศัย หรือที่ทำมาหากินของชาวบ้านเชียงเหียน

หมายเลข 1.  คือ สระแก้ว  ที่ตั้งของศาลเจ้าแม่สองนาง

หมายเลข 2.  คือ บึงหว้า

หมายเลข 3.  คือ บึงบ้าน

หมายเลข 4.  คือ บึงสิม  ที่ตั้งของศาลปู่ตา

หมายเลข 5.  คือ บึงบอน

หมายเลข 6.  คือ หนองขอนพาด

หมายเลข 7.  คือ หนองหลุมเพาะ  เชื่อว่าเป็นที่หลบภัยชาวบ้านเวลาเกิดสงคราม  ปัจจุบันเป็นพื้นที่นาของชาวบ้าน

หมายเลข 8.  คือ ดอนอัญญาเฒ่า เชื่อว่าเป็นที่ฝังศพเจ้าเมืองคนแรก

หมายเลข 9.  คือ ดอนญาคู  พื้นที่ดอนญาคูและดอนอัญญาเฒ่าส่วนใหญ่ถูแปรเปลี่ยนเป็นที่นาส่วนบุคคล

หมายเลข 10.  คือ ทุ่งสนามชัย  ที่ซ้อมรบในสมัยก่อน

            บึงและหนองเหล่านี้คือคูน้ำล้อมรอบเมืองเป็นลักษณะของวัฒนธรรมทวารวดี  เหนือจากหนองขอนพาดเป็นคูสามชั้นซึ่งปัจจุบันกลายเป็นที่ราบเพราะเจ้าของพื้นที่ได้ตักดินไปขายแล้ว ซึ่งบึงเหล่านี้เป็นที่เลี้ยงปลาเปิดประมูลให้เช่าสร้างรายได้ให้แก่หมู่บ้านและเพื่อการเกษตรของชาวบ้าน
เชียงเหียน2
พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน

         เสมือนเป็นอนุสรณ์ที่แสดงถึงความทุ่มเทและเสียสละของอาจารย์บุญหมั่น คำสะอาด ในการที่จะสร้างสรรค์และจรรโลงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมในบ้านเกิดของตนเองให้กับลูกหลานได้รับรู้ โดยใช้เวลาสะสมวัตถุต่างๆ ยาวนานกว่า 50 ปี ภายในพิพิธภัณฑ์ชั้นบนมีการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวอีสานตามประวัติศาสตร์บ้านเชียงเหียน และวัตถุอื่น ๆ เช่น กะโหลก เขาควาย ชั้นล่างจัดแสดงผลงานศิลปะของอาจารย์บุญหมั่น คำสะอาด และผลงานของศิลปิน นิสิต นักศึกษาที่หมุนเวียนกันมาจัดแสดงตลอดทั้งปี ตั้งอยู่บนเส้นทางมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ห่างตัวจังหวัดราว 7 กิโลเมตร เมืองมหาสารคาม

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียนเสมือนเป็นอนุสรณ์ที่แสดงถึงความทุ่มเทและเสียสละของอาจารย์บุญหมั่น คำสะอาด ในการที่จะสร้างสรรค์และจรรโลงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมในบ้านเกิดของตนเองให้กับลูกหลานได้รับรู้ โดยใช้เวลาสะสมวัตถุต่างๆ ยาวนานกว่า 50 ปี ภายในพิพิธภัณฑ์ชั้นบนมีการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวอีสานตามประวัติศาสตร์บ้านเชียงเหียน และวัตถุอื่น ๆ เช่น กะโหลก เขาควาย ชั้นล่างจัดเแสดงผลงานศิลปะของอาจารย์บุญหมั่น คำสะอาด และผลงานของศิลปิน นิสิต นักศึกษาที่หมุนเวียนกันมาจัดแสดงตลอดทั้งปี ตั้งอยู่บนเส้นทางมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ห่างตัวจังหวัดราว 7 กิโลเมตร

เชียงเหียน3พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน จังหวัดมหาสารคาร ที่เที่ยวอินเทรนด์ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

เกิดจากความรัก ความทุ่มเท และเสียสละของอาจารย์บุญหมั่น คำสะอาด ซึ่งได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุต่างๆ

และศิลปวัตถุของชาวอีสานไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้เรียนรู้

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน ตั้งอยู่ที่บ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

เป็นพิพิธภัณฑ์เก่าแก่อายุหลายสิบปี เกิดจากความมานะพากเพียรของอาจารย์บุญหมั่น คำสะอาด

ซึ่งได้เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชาวอีสานในอดีต

สิ่งของสะสมนับพันชิ้นเหล่านี้  จึงเป็นเสมือนจิ๊กซอว์ที่คอยบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม

ของชาวบ้านในพื้นที่ภูมิภาคนี้ได้อย่างดี

ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ชั้นคือ ชั้นบนจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวอีสาน วัตถุอื่นๆ

เช่น กะโหลก เขาควาย จัดแสดงนิทรรศการเส้นทางสายไหมของอีสาน และประวัติศาสตร์บ้านเชียงเหียน

ส่วนชั้นล่างจัดแสดงผลงานศิลปะ “Boonman Contemporary Art Gallery” ของอาจารย์บุญหมั่น คำสะอาด

และผลงานของศิลปิน นิสิต นักศึกษาที่หมุนเวียนกันมาจัดแสดงตลอดทั้งปี

ที่พัก
1.Boxotel

Boxotel

อากาศดีบรรยากาศสบายๆต้นไม้เริ่มจะร่มรื่น
ที่พักสะอาดค่ะ

ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

95-96 ถ. แจ้งสนิท ตำบล แวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

2.โรงแรมผกาวัลย์ มหาสารคาม

ผกาวัลย์

ร่มรื่นดีมีอาหารเช้าให้ทานห้องดีสะอาดหรูดีสิ่งอำนวยความสะดวกครบราคาดีไม่แพง

ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

349 หมู่ 12 ต.แวงน่าง เมือง มหาสารคาม 44000

043 777 394

3.Debua Mahasarakham

Debua

โรงแรมอยุ่ย่านตัวเมือง ทำเลดี ห้องพักสวย แต่ไม่มีลิฟท์ครับ

ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

20 ซอย ศรีสวัสดิ์ดำเนิน 23 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

043 020 191