เที่ยววัดกลางมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งวัดกลางมิ่งเมือง เดิมชื่อวัดกลาง เนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางเมืองร้อยเอ็ด บนถนนเจริญพาณิชย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยเป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างก่อนตั้งเมืองร้อยเอ็ด ในขณะนั้นอยู่ในการปกครองของขอมในสมัยของนายวิญญู  อังคณารักษ์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ขอพระราชทานยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2508 ในอดีตเคยใช้วัดกลางมิ่งเมืองเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำ พิพัฒน์สัตยา

ส่วนในปัจจุบัน เป็นสถานที่ศึกษาปริยัติธรรมและ สถานที่สอบธรรมสถานชื่อโรงเรียนสุนทรธรรมปริยัติ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก ธรรมและบาลี  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2413 และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ฝึกสอนเมื่อ พ.ศ.2514

มิ่งเมือง

ในอดีตเคยใช้วัดกลางมิ่งเมืองเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำ พิพัฒน์สัตยา ส่วนในปัจจุบัน เป็นสถานที่ศึกษาปริยัติธรรมและสถานที่สอบธรรมสถานชื่อโรงเรียนสุนทรธรรมปริยัติ สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2413 และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ  ฝึกสอนเมื่อพ.ศ.2514

สถาปัตยกรรมอาคารภายในวัดมี อุโบสถที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย กว้าง 12.50 เมตร ยาว 20 เมตร บริเวณผนังรอบอุโบสถมีลวดลายภาพวาด แสดงถึงพุทธ ประวัติ สวยงาม และมีค่าทางศิลปะ โดยภายในพระอุโบสถแห่งนี้ ประดิษฐานปูชนียวัตถุ ซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถมีนามว่า  พระพุทธมิ่งเมือง

นอกจากนี้ก็ยังมีอาคารสถาปัตยกรรมอื่นๆภายในวัดอีก เช่น ศาลาการเปรียญ  กว้าง 15 เมตร ยาว 27 เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2511 กุฏิสงฆ์จำนวน 9 หลัง  เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง และตึก 7 หลัง และวิหารกว้าง 6 เมตร ยาว 35 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 เป็นอาคารคอนกรีต  เป็นต้น

มิ่งเมือง1

อุโบสถวัดกลางมิ่งเมือง ประดิษฐานปูชนียวัตถุ ซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถมีนามว่า พระพุทธมิ่งเมือง
มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อสัมฤทธิ์ สร้างขึ้นโดยพระขัติยะวงษา เจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนที่ 2

ส่วนด้านข้างของพระอุโบสถเป็นที่ตั้งของปราสาทพุทธมิ่งเมือง เป็นสถาปัตยกรรมแบบขอมตกแต่งด้วย
กระเบื้องเคลือบ มีลวดลายวิจิตรสวยงาม สร้างเป็นทรงปราสาทที่หาชมได้ยาก ชั้นบนสามารถชม อ.เมือง
ของร้อยเอ็ดได้ทั่วถึง

มิ่งเมือง2

ประวัติวัดกลางมิ่งเมือง

วัดกลางมิ่งเมือง เดิมชื่อวัดกลาง เนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางเมืองร้อยเอ็ด ถ.เจริญพาณิชย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยเป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างก่อนตั้งเมืองร้อยเอ็ด ในขณะนั้นอยู่ในการปกครองของขอม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป “พระพุทธมิ่งเมืองมงคล” ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา 2084 พระอุโบสถสร้างขึ้นต้น รัชกาลที่ 3 เป็นศิลปะแบบล้านช้างขนาดใหญ่ที่สุดและแปลกที่สุด

ในสมัยของนายวิญญู อังคณารักษ์เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ขอพระราชทานยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่วันที่26 พฤษภาคม พ.ศ.2508

ที่พัก
1.โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด
วัดกลางมิ่งเมือง • อยู่ห่างออกไป 560 เมตร

เอ็ม

“ห้องพักใหม่ สะอาด อาหารพอใช้ได้ ขนาดห้องอาจเล็กไปบ้าง แต่สมราคาที่ทางโรงแรมตั้ง”

ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

99 ถนนหายโศรก ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000

061 021 4848

2.The​​ Bed​ Hotel
วัดกลางมิ่งเมือง • อยู่ห่างออกไป 690 เมตร

เบด

“ที่พักดีมากค่ะ นอนหลับสบาย ใกล้ตลาดหาของกินง่าย ห้องสะอาดเหมาะกับการพักผ่อนค่ะ”

ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

52​ รอบเมือง, ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

043 032 142

3.เดอะ แคปิตอล โฮเต็ล
วัดกลางมิ่งเมือง • อยู่ห่างออกไป 1.6 กม.

แคปปิตอล

“ห้องกว้าง สภาพดี มีโต๊ะ เก้าอี้ มีตู้เสื้อผ้า ทีวี พร้อม wifiฟรี และอาหารเช้า”

ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

ถนน สุริยเดชบำรุง ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

043 519 935