สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน จังหวัดกาฬสินธุ์ วันนี้เราจะพาไปวัดรอยเท้ากับไดโนเสาร์ที่วนอุทยานภูแฝก จังหวัดกาฬสินธุ์ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของผู้คนในพื้นที่ ซึ่งซุกซ่อนความสำคัญทางธรณีวิทยาด้วยการเป็นจุดพบรอยเท้าไดโนเสาร์ขนาดใหญ่และชัดเจนที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

รอยเท้าที่ภูแฝกเป็นรอยเท้าของเทโรพอดชนิดกินเนื้อ พบบนลานหินซึ่งเป็นทางน้ำของห้วยน้ำยัง สันนิษฐานว่าพื้นที่บริเวณนี้ในอดีตกว่า 140 ล้านปีมาแล้วน่าจะมีสภาพเป็นหาดทราย ก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเป็นลำดับในเวลาต่อมา จนช่วยให้คงสภาพรอยเท้าไว้ได้จนถึงปัจจุบัน

รอยเท้ากระจัดกระจายตามลานหินค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2539 จากเด็กหญิงท้องถิ่นที่มาเล่นน้ำพักผ่อนกับครอบครัว จากการสำรวจอย่างละเอียดทำให้พบรอบเท้ารวมทั้งหมด 21 รอย เป็นรอยเท้าที่เห็นชัด 7 รอย และชัดเจน 4 รอย

เนื่องจากลานหินที่พบรอยเท้าไดโนเสาร์มีลักษณะเป็นธารน้ำ ทำให้หากมาเที่ยวในฤดูฝนเราจะเห็นรอยเท้าเพียง 1-2 รอยเท่านั้น แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนนิยมมาเล่นน้ำพักผ่อนหย่อนใจกันด้วย

ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับเนินเขาไม่สูงนัก สภาพป่าเป็นป่าเต็งรังมีพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น ไม้มะค่าโมง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ และมีสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ง่าย

วนอุทยานภูแฝก จังหวัดกาฬสินธุ์

วนอุทยานภูแฝก (แหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์) ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับเนินเขาไม่สูงนัก สภาพป่าเป็นป่าเต็งรังมีพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น ไม้มะค่าโมง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ ฯลฯ มีสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ง่าย เช่น กระรอก กระแต อีเห็น กระต่ายป่า เป็นต้น ภูแฝก ภูเขาขนาดใหญ่ที่มีความสูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 200-475 เมตร อยู่ในวนอุทยานภูแฝก วนอุทยานที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยฝา ใกล้ ๆ กับบ้านน้ำคำ ตำบลภูแล่นช้าง กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ วนอุทยานภูแฝก หรือแหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์ภูแฝก เป็นแหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยรอยเท้าไดโนเสาร์นั้นถูกค้นพบบนพลาญหินที่เป็นทางน้ำของห้วยน้ำยัง รอยเท้าฝังอยู่ในผิวหน้าของชั้นหินทรายที่แกร่งของหมวดหินพระวิหาร ซึ่งตามลำดับชั้นหินจะวางตัวอยู่ใต้ชั้นหินของหมวดหินเสาขัว ซึ่งเป็นชั้นหินที่พบกระดูกไดโนเสาร์มากที่สุดของประเทศไทย จากการพบรอยเท้าไดโนเสาร์ทำให้ทราบว่าชั้นหินทรายในบริเวณนี้ ในอดีตมีสภาพเป็นหาดทรายริมน้ำ เป็นที่ที่ไดโนเสาร์เดินผ่าน หรือเที่ยวหากินอยู่ในบริเวณหาดทรายชุ่มน้ำนี้ รอยเท้าที่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกคลื่นซัดให้ลบเลือน โดยอาจโผล่พ้นน้ำ ทำให้แดดเผาจนคงรูปร่างอยู่ หลังจากนั้นกระแสน้ำได้พัดพาเอาตะกอนมาปิดทับลงไปเป็นชั้นตะกอนใหม่ รอยเท้านั้นจึงยังคงอยู่ในชั้นตะกอนเดิม ต่อมาชั้นตะกอนแข็งตัวกลายเป็นหิน

วนอุทยานภูแฝก จังหวัดกาฬสินธุ์

รอยเท้านั้นจึงปรากฏอยู่ในชั้นหินนั้น ปัจจุบันธรรมชาติได้ทำลายชั้นหินส่วนที่ปิดทับรอยเท้าออกไป เผยให้เห็นรอยเท้าที่ไดโนเสาร์ได้ทิ้งเอาไว้เป็นประจักษ์พยานถึงการมีตัวตนในอดีต เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2539 เด็กหญิงสองคนพร้อมด้วยผู้ปกครองไปกินข้าวในวันหยุด ได้พบรอยเท้าประหลาดกลางลานหินลำห้วยเหง้าดู่ เชิงเขาภูแฝก บริเวณเทือกเขาภูพาน หลังจากนั้นได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่นักธรณีวิทยาพร้อมด้วยส่วนราชการและเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์เดินทางไปสำรวจ จึงพบว่าเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์ ประเภทเทอร์โรพอด 7 รอย จัดอยู่ในกลุ่มคาร์โนซอร์ชนิดกินเนื้อ อายุประมาณ 140 ล้านปี ปัจจุบันนั้นเห็นชัดเจนเพียง 4 รอย ที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 บ้านน้ำคำ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

วนอุทยานภูแฝก-241021-02

วนอุทยานภูแฝกอยู่ในท้องที่บ้านน้ำคำ ตำบลภูแล่นช้าง กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยฝา มีเนื้อที่ประมาณ 4,062.50 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2540 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ จดป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยฝา
ทิศใต้ จดป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยฝา
ทิศตะวันออก จดป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยฝา
ทิศตะวันตก จดป่าสงวนแห่งชาติป่าดงห้วยฝา

ลักษณะภูมิอากาศ

อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 17.2-23.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 32.6-35.7 องศาเซลเซียส

พืชพรรณและสัตว์ป่า

บริเวณป่าภูแฝกเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ มะค่าโมง กระบก เต็ง รัง ประดู่

สัตว์ป่าที่พบได้แก่ หมูป่า เก้ง ไก่ป่า กระรอก กระแต ลิ่น บ่าง อีเห็น หมาจิ้งจอก

การเดินทาง

รถยนต์
เดินทางจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ไปตามเส้นทางกาฬสินธุ์-สกลนคร ประมาณ 42 กิโลเมตร ถึงสี่แยกอำเภอสมเด็จเลี้ยวขวาไปประมาณ 20 กิโลเมตร ถึงสามแยกอำเภอห้วยผึ้ง เลี้ยวซ้ายไปทางกิ่งอำเภอนาคู ประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าวนอุทยานภูแฝก (ถนนคอนกรีต) เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 4 กิโลเมตร ก็จะถึงวนอุทยานภูแฝก รวมระยะทางจากอำเภอเมืองกาฬสินธ์ถึงวนอุทยานภูแฝก ประมาณ 76 กิโลเมตร

ที่พัก

1.โรงแรมกรีนวิวรีสอร์ท
วนอุทยานภูแฝก • อยู่ห่างออกไป 15.6 กม

โรงแรมกรีนวิวรีสอร์ท
ห้องเล็กกระทัดลัด บรรยากาศติดท้องทุ่งนาโล่งโปร่งสบายลัดดาคนนิดหน่อยห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 200 เมตรเหมาะแก่การทำกิจกรรมอะไรที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นส่วนตัวมากเลยชอบบรรยากาศครับถ้าเดินทางไกลก็แวะพักผ่อนได้ใกล้ตัวเมืองห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร
ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

239 หมู่ 15 ตำบล บัวขาว อำเภอ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

043 010 345

2.Buarimpao Apartel
วนอุทยานภูแฝก • อยู่ห่างออกไป 16.9 กม

Buarimpao Apartel
สะอาด มีกาน้ำร้อน มีกาแฟให้ มีแครกเกอร์ให้ทานกับกาแฟมีเก้าอี้รับแขกให้นั่งดูทีวี มีห้องนอนแยกจากห้องรับแขก
ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

646 ตำบล บัวขาว อำเภอ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

082 515 4051