เที่ยวไทย เที่ยวร้อยเอ็ด   จังหวัดที่สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เที่ยวอันเกี่ยวกับอาณาจักรขอมโบราณหลายที่ด้วยกัน นอกจากนี้ก็ยังมีที่เที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วย มาเที่ยวร้อยเอ็ดทั้งที มีที่ไหนแนะนำบ้าง ไปชมกัน

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด

พิพิธร้อยเอ็ด3

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด เป็นที่จัดแสดง และรวบรวมเรื่องราวน่ารู้ของจังหวัดร้อยเอ็ด ในเกือบทุกด้าน เช่น ศิลปหัตถกรรมของภาคอีสาน วิถีชีวิต เรื่องราวของผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง ประเพณีต่างๆ

โดยในส่วนของการจัดแสดงได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ ทั้งหุ่นจำลอง หรือนิทรรศการจำลองฉากต่างๆ เข้ามาใช้ประกอบ และยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายถูกรวบรวมเอาไว้ที่นี่

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองเป็นสถานที่จัดแสดงและรวบรวมเรื่องราวน่ารู้ทุกด้านของจังหวัดแห่งนี้

พิพิธร้อยเอ็ด2

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด ตั้งอยู่บนถนนเพลินจิต ตำลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จัดตั้งขึ้นตามโครงการการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองเป็นสถานที่จัดแสดงและรวบรวมเรื่องราวน่ารู้ทุกด้านของจังหวัดร้อยเอ็ด เดิมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ดจัดตั้งขึ้นตามดำริของท่านศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ โดยมีความตั้งใจที่จะให้เป็นพิพิธภัณฑ์ฯ ศิลปหัตถกรรมอีสาน โดยเฉพาะผ้าไหม และ ผ้าพื้นเมือง

ต่อมาเมื่อกรมศิลปกรมีนโยบายในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองจึงได้ทำการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาในการจัดแสดงให้ครอบคลุมข้อมูลเรื่องราวของจังหวัดทุกด้านทั้งด้านภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรณี โบราณคดี ประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ วิถีชีวิต ประเพณี และศิลปหัตถรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด เริ่มจัดตั้งมาตั้งแต่งบประมาณปี พ.ศ. 2536

และก่อสร้างอาคารต่อเนื่อง มาจนถึงปี พ.ศ. 2540 จึงดำเนินการได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ประกอบด้วยงบประมาณด้านการจัด แสดงนิทรรศการถาวร ปรับสภาพภูมิทัศน์ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ จัดทำห้องประชุมและนิทรรศการพิเศษ รวมถึง ปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้โดยเฉพาะในส่วนของการจัดแสดงได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ คือ ระบบสารสนเทศ การทำหุ่นจำลองและฉากชีวิตต่าง ๆ เข้ามาประกอบการนำเสนอเรื่องราว

ทำให้อาจกล่าวได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในความดูแลของกรมศิลปากร นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเยือน สามารถเข้าชมได้เวลา 09.00-16.00 น. ในวันพุธถึงวันอาทิตย์ โดยจะ ปิดทำการวันจันทร์ วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ และค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสำหรับ ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่าง ๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชมแต่อย่างใด

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

พิพิธร้อยเอ็ด1

เป็นสถานที่จัดแสดงและรวบรวมเรื่องราวน่ารู้ทุกด้านของจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรณี โบราณคดี ประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ วิถีชีวิต ประเพณี และศิลปหัตถกรรม การจัดแสดงได้มีการใช้เทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  หุ่นจำลอง และฉากชีวิตต่างๆ เข้ามาใช้ประกอบการจัดแสดงในนิทรรศการ แบ่งเป็น 3 ชั้น ประกอบด้วย

อาคารชั้นที่ 1 จัดแสดงเรื่องภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา แนะนำจังหวัดร้อยเอ็ด ประวัติเจ้าเมืองร้อยเอ็ด

อาคารชั้นที่ 2 จัดแสดงเรื่งอโบราณคดีและประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ และศิลปะพื้นบ้าน

อาคารชั้นที่ 3 จัดแสดงเรื่องวิถีชีวิต ประเพณีและงานศิลปหัตถกรรมผ้าไหม ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด

พิพิธร้อยเอ็ด

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

• จารึกของพระเจ้ามเหนทรวรมัน หรือเจ้าชายจิตรเสน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12

• เครื่องทองจากปราสาทกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

• พระพิมพ์ปรกเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

• จารึกจากอาโรคยศาล

• ภาชนะฝังศพจากแหล่งโบราณคดีทุ่งกุลาร้องไห้

• ผ้าไหมสาเกต และผ้าผื้นพื้นเมืองอีสาน

• เจ้าเมืองร้อยเอ็ดในอดีต และบุคคลสำคัญ

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

ถนนเพลินจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : 043-514456 ต่อ 101
โทรสาร : 043-514-456 ต่อ 112

วันและเวลาทำการ

วันพุธ – วันอาทิตย์. เวลา 09.00 – 16.00 น.

ปิดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม

• ชาวไทย  คนละ 20 บาท

• ชาวต่างประเทศ  คนละ 100 บาท

• นักเรียน นักศึกษา นักบวช ผู้สูงอายุ และผู้ได้รับสิทธิยกเว้นตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  เข้าชมฟรี

การเดินทาง

• โดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านสระบุรี นครราชสีมา แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 23 ผ่าน มหาสารคาม จนถึงจังหวัดร้อยเอ็ด รวมระยะทาง 512 กิโลเมตร

• โดยรถประจำทาง มีรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว

• โดยรถไฟ จากกรุงเทพฯ-จังหวัดขอนแก่น แล้วต่อรถยนต์โดยสารเข้าจังหวัดร้อยเอ็ด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง

• โดยเครื่องบิน มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด จากสนามบินดอนเมืองให้บริการ

แนะนำที่พัก

1.โรงแรม เดอะชิค101

ชิค

“การบริการดี ห้องพักสะอาด สมราคา มีสระว่ายน้ำ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ครบเครื่องค่ะ”

ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

211 หมู่6 ตำบล กลาง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

092 153 6999

2.มิลาการ์เดนท์

มิลา

“ใช้ได้ครับ เจ้าของใจดีมาก ห้องนํ้าสะอาด สบายครับ”

ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

526 527 ถนน เทวาภิบาล ซอย 2 ตำบล ดงลาน เมือง ร้อยเอ็ด 45000

064 789 9924

3.THE NINE HOTEL ROI-ET

ไนน์

“ห้องสะอาด บรรยากาศดี มีทุกอย่างครบครันพนักงานต้อนรับพูดจาเพราะบริการดีมากๆ”

ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

400 29 ถนน รณชัยชาญยุทธ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

043 030 348