ผาเกิ้ง จังหวัดชัยภูมิ

ผาเกิ้ง จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน จังหวัดชัยภูมิ เป็นส่วนหนึ่งของภูแลนคา หากเดินทางมาตามเส้นทางชัยภูมิ-หนองบัวแดง จะเห็นหน้าผาสูงริมทางคล้ายพระจันทร์เสี้ยวยื่นออกมา ชาวบ้านจึงเรียกว่า ผาเกิ้ง ซึ่งหมายถึงพระจันทร์ในภาษาอีสาน บนเขามีวัดผาเกิ้งหรือวัดชัยภูมิพิทักษ์ตั้งอยู่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปชัยภูมิพิทักษ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนองค์ใหญ่สูง 14 เมตร ด้านหน้าองค์พระเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมองเห็นทัศนียภาพของทุ่งนาได้กว้างไกล นอกจากนี้ในบริเวณวัดยังมีพระบรมธาตุผาเกิ้งและพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วย ผาเกิ้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 36 กิโลเมตร ริมหลวงหมายเลข 2159 (ชัยภูมิ-หนองบัวแดง) เป็นส่วนหนึ่งของภูแลนคา หากเดินทางมาตามเส้นทางชัยภูมิ-หนองบัวแดง จะเห็นหน้าผาสูงริมทางคล้ายพระจันทร์เสี้ยวยื่นออกมา ชาวบ้านจึงเรียกว่า ผาเกิ้ง ซึ่งหมายถึงพระจันทร์ในภาษาอีสาน บนเขามีวัดผาเกิ้งหรือวัดชัยภูมิพิทักษ์ตั้งอยู่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปชัยภูมิพิทักษ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนองค์ใหญ่สูง 14 เมตร ด้านหน้าองค์พระเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมองเห็นทัศนียภาพของทุ่งนาได้กว้างไกล นอกจากนี้ในบริเวณวัดยังมีพระบรมธาตุผาเกิ้งและพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วย ผาเกิ้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 36 กิโลเมตร ริมหลวงหมายเลข 2159 (ชัยภูมิ-หนองบัวแดง)

ผาเกิ้ง จังหวัดชัยภูมิ

ผาเกิ้ง ซึ่งหมายถึงพระจันทร์ในภาษาอีสาน บนเขามีวัดผาเกิ้งหรือวัดชัยภูมิพิทักษ์ตั้งอยู่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปชัยภูมิพิทักษ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทับยืนองค์ใหญ่สูง14 เมตร ด้านหน้าองค์พระเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมองเห็นทัศนียภาพของทุ่งนาได้กว้างไกล นอกจากนี้ในบริเวณวัดยังมีพระบรมธาตุผาเกิ้งและพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณให้นัก ท่องเที่ยวได้ชมด้วย ผาเกิ้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 36 กิโลเมตร ริมหลวงหมายเลข 2159 ( ชัยภูมิ-หนองบัวแดง)อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่โดยประมาณ92,500ไร่ เป็นสภาพพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย และป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่10และ17มีนาคม พ.ศ.2535และที่สำคัญเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร ป่าสมบูรณ์ ป่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ป่าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รวมทั้งเป็นป่าที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ประจำจังหวัด ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด องค์กรสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลที่เกี่ยวข้อง ให้การเห็นชอบและสนับสนุนให้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติภูแลนคา โดยอย่างยิ่งพื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำและลำห้วยต่าง ๆ ที่ไหลรวมกันเป็นลุ่มน้ำและไหลกันเป็นแม่น้ำชี เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือและป่าภูแลนคาด้านทิศใต้อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายที่ด้วยกันในอดีต เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการทหาร (ประวัติทางการสู้รบ) และประวัติศาสตร์ของศาลปู่ด้วง (บุคคลทรงศีล) จุดเด่นที่น่าสนใจ ได้แก่ ตาดหินลาดตาดโตนน้อย ภูคำน้อย ภูกลาง ภูดี ผาเกิ้ง ผาเพ ผากล้วยไม้ ถ้ำเกลือ ถ้ำพระ แม่น้ำชี ลาดหินแตก เทพบูชา ประตูโขลง ทุ่งดอกกระเจียวอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เหมาะสมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

ผาเกิ้ง จังหวัดชัยภูมิ

ผาเกิ้ง เป็นชื่อของหน้าผาที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นมาเป็นเวลานาน เพราะตั้งอยู่ระหว่างภูเขาสองลูกมาบรรจบกัน บางครั้งอาจจะมีผู้คนเรียกตรงนี้ว่าช่องบุญกว้าง แต่ชื่อที่เรียกติดปากชาวบ้านทั่วไป

ผาเกิ้งเป็นจุดชมวิวที่สวยมาก เป็นส่วนหนึ่งของภูแลนคา โดยความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เดินทางมาตามเส้นทางชัยภูมิ-หนองบัวแดง จะเห็นหน้าผาสูงริมทางคล้ายพระจันทร์เสี้ยวยื่นออกมา ชาวบ้านจึงเรียกว่า ผาเกิ้ง ซึ่งหมายถึงพระจันทร์ในภาษาอีสาน บนเขามี วัดผาเกิ้งหรือวัดชัยภูมิพิทักษ์ ตั้งอยู่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปชัยภูมิพิทักษ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่สูง 14 เมตร ด้านหน้าองค์พระมีจุดชมวิวที่สวยงามมาก เห็นวิวท้องทุ่งนาได้กว้างไกล จุดชมวิวผาเกิ้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 36 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 2159 (ชัยภูมิ-หนองบัวแดง)

การเดินทาง

วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

รถยนต์จากตัวเมืองชัยภูมิ ไปผาเกิ้ง จะห่างจากตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ ออกไปประมาณ 38 กิโลเมตร ให้มุ่งหน้าตรงไปทางถนนชัยภูมิ-น้ำตกตาดโตน ประมาณ 8 กิโลเมตร จากนั้นจะเจอไฟแดง 4 แยก ช่อระกา แล้วให้เลี้ยวซ้ายขับรถตรงไปอีกประมาณ 30 กิโลเมตร ก็จะเจอผาเกิ้ง จะอยู่ซ้ายมือ มีป้ายชัดเจน (ท่านที่จะไปเที่ยวผาเกิ้งแนะนำให้ใช้รถส่วนตัวหรือรถนำเที่ยวจะดีกว่าจะสะดวกที่สุด)

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถสองแถว/สามล้อ

นั่งรถสองแถว สายชัยภูมิ-หนองบัวแดงจากสถานีขนส่งชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เที่ยวแรกรถจะออกตั้งแต่เวลา 06.00 น.และรถออกทุก 3 ชั่วโมง เที่ยวสุดท้ายรถออกเวลา 16.00 น. (แต่เพื่อให้ได้อรรถรสในการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ขอแนะนำให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถนำเที่ยวเท่านั้น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวแต่ละจุด)

ค่าใช้จ่าย :
รถสองแถว/สามล้อ = 38 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ

ติดต่อ และ แผนที่

• ประเภท : ธรรมชาติ

• ที่อยู่ : ถ.ชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210

• วันเปิดทำการ : ทุกวัน

• เวลาเปิดทำการ : 07.00 น.-18.00 น.

ที่พัก

1.โฮมสเตย์ ยายหนั่น
ผาเกิ้ง • อยู่ห่างออกไป 17.8 กม.

โฮมสเตย์ ยายหนั่น

เป็นส่วนตัว กันเอง ห้องนอนและห้องน้ำใหญ่มาก มีที่จอดรถ ถ้ามีเก้าอี้ไว้วางกระเป๋าเสื้อผ้ายิ่งดี
ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

266 M.4 Ban-Huai-Phak-Nam ตำบล ซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

095 904 7205

2.สวนทิพย์ รีสอร์ท
ผาเกิ้ง • อยู่ห่างออกไป 19.4 กม.

สวนทิพย์ รีสอร์ท

บรรยากาศดีร่มรื่น สะอาด ราคาไม่สูง
ทุกคนชอบมากค่ะ คุ้มค่ากับการเดินทาง ไม่ผิดหวังที่เลือกใช้บริการ แนะนำให้เป็นตัวเลือกต้นๆเลย

ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

นาฝาย 295 หมู่ 9 บ้านช่อระกา, ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ 36000

091 106 9595

3.Anna Hostel open 24 hours ราคา 150-220 บาท
ผาเกิ้ง • อยู่ห่างออกไป 25.4 กม

Anna Hostel

สุดยอดของการบริการ สะอาด ราคาประหยัด บริการเป็นกันเองมากครับ ท่านใดหาที่พักชัยภูมิ แนะนำที่นี้เลยครับ สุดยอดมากมากไม่ผิดหวังครับ

ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

117 บ้านหนองแวง ตำบล บ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

093 562 4665