Tag Archives: บาดฮอมบวร์ก

เมืองน่าเที่ยวที่มีศาลาไทย Bad Homburg เที่ยวเยอรมนี

เมืองน่าเที่ยวที่มีศาลาไทย Bad Homburg

เมืองบาดฮอมบวร์ก อยู่ไม่ไกลจากแฟรงค์เฟิร์ต เป็นเมืองที่มีศาลาไทยน่าเที่ยว เนื่องจากเมืองนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองบ่อน้ำพุร้อนซึ่งเป็นที่รู้จัก เที่ยวต่างประเทศ เที่ยวเยอรมนี