Tag Archives: ท่องเที่ยวเชียงใหม่

อยากหยุดเวลาไว้…ที่ดอยแม่ตะมาน

ดอยแม่ตะมาน หรือ สันป่าเกี๊ยะ ดอยแม่ตะมาน หรือ สันป่าเกี๊ยะ ตั้งอยู่ในหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ตะมาน ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่