โครงการเราเที่ยวด้วยกันมีอีกส่วนที่เปิดให้ลงทะเทียนนอกเหนือจากสิทธิท่องเที่ยวคือ สิทธิตั๋วเครื่องบินแต่ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่า ผมไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิตั๋วเครื่องบินเนื่องไม่สามารถลงได้(ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นสิทธิเต็มแล้วหรือระบบมีปัญหา โดยระบบจำกัดจำนวน 2,000,000 สิทธิ

เราเที่ยวด้วยกัน สิทธิตั๋วเครื่องบิน

ซึ่งสิทธิท่องเที่ยวจำกัดจำนวน 5,000,000 สิทธิ) แต่ก็พอจะเล่าได้  สิทธิตั๋วเครื่องบินรัฐบาลมีเป้าหมายช่วยเหลือกลุ่มท่องเที่ยว สายการบินและโรงแรม ด้วยการออกมาตรการกระตุ้นให้ประชาชนนำเงินออกมาเที่ยว

สำหรับประชาชนที่ต้องการรับสิทธิตั๋วเครื่องบินสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 15 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยมีเงื่อนไขการลงทะเบียนเหมือนกับสิทธิท่องเที่ยวสามารถดูรายเพิ่มเติมได้ที่ เราเที่ยวด้วยกันสิทธิท่องเที่ยว

สิทธิสนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบินมีเงื่อนไขดังนี้
1. ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป)

2. ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ตอนจองตั๋วเครื่องบิน(โดยจะได้รับเงินคืนผ่านแอปเป๋าตังภายหลัง) และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง

3. ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ  หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)

วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 มกราคม 2564

เงื่อนไขการคืนเงินตามนี้

รุปโครงการเราเที่ยวด้วยกัน คือ โครงการที่รัฐบาลช่วยจ่าย 40% เพื่อให้ไปเที่ยว  มีเป้าหมายช่วยเหลือกลุ่มท่องเที่ยว โดยอาศัยเงินของประชาชน  60% และเงินจากงบประมาณภาครัฐอีก 40%  ส่วนตัวผมเองมองว่าเป็นโครงการที่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไรกับสถานการณ์ขณะนี้ เพราะ

1. ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนรายได้ลดลง บางคนถึงขั้นตกงาน ซึ่งไม่ควรมาคิดเรื่องกินเที่ยวไปวันๆ
2. ผู้ประกอบการโรงแรมหลายแห่งก็ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งก่อนที่จะมีโครงการนี้โรงแรมหลายที่ก็ลดราคาประมาณ 50% อยู่แล้ว
3. เงื่อนไขและรายละเอียดโครงการซับซ้อน ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้งานเข้าใจผิด ทำให้การความเสียหาย

ไว้รอบหน้าผมจะมาเล่าโครงการที่รัฐบาลช่วยจ่าย 50% ให้ฟังต่อ ซึ่งเป็นโครงการที่ผมคิดได้ประโยชน์มากกว่าโครงการนี้ แล้วพบกันใหม่ครับ

ขอบคุณข้อมูลจากเว็ปไซต์เราเที่ยวด้วยกัน

Invislble hand

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่มีเป้าหมายช่วยเหลือกลุ่มที่พักโรงแรมซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตครั้งนี้ โดยรัฐบาลเปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิและสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดค่าที่พักพร้อมทั้งได้เงินคืนเข้าแอปเป๋าตังค์เพื่อใช้ซื้อสินค้าและบริการกับร้านที่ร่วมรายการ (more…)