สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะเที่ยวจังหวัดแพร่กันนะครับ ที่ๆเราจะพาไปเที่ยวคือ วนอุทยานแพะเมืองผี จังหวัดแพร่  เกิดจากสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นดิน และหินทรายถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ แพะแปลว่า ป่าละเมาะ เมืองผีแปลว่า เงียบเหงา ได้มีการประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยาน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2524 มีเนื้อที่ 167 ไร่ เป็นสถานที่มีความสวยงามด้าน ธรณีวิทยา หน้าผา เสาดิน และเส้นทางศึกษาธรรมชาติวนอุทยานแพะเมืองผี จัดทำเส้นทางศึกษา ธรรมชาติไว้บริการนักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาสภาพป่า ลักษณะทางธรณีวิทยา เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้เกิดความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพพื้นที่วนอุทยานมากยิ่งขึ้น

วนอุทยานแพะเมืองผี เมื่อครั้งในอดีตกาลนานมาแล้ว ชาวบ้านขนานนามว่า เป็น “แพะเมืองผี ” ไม่มีผู้ใดทราบ ประวัติเป็นที่ แน่นอน แต่ได้เล่าสืบทอดกันมาว่า แต่ก่อนบริเวณป่าแห่งนี้ เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธ์ไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่นและสัตว์ป่า น้อยใหญ่เป็นจำนวนมาก ในสมัยนั้นมีครูบาปัญโญ ฯ เป็นเจ้าอาวาสวัดน้ำชำ ตำบลน้ำชำ ซึ่งชาวบ้านได้พร้อมใจกันนิมนต์มาเป็น เจ้า-อาวาสองค์แรก ของวัดน้ำชำและได้บอกเล่าประวัติแพะเมืองผีสืบทอดติดต่อกันมาว่า มีหญิงชราคนหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ ย่าสุ่ม ” เข้าไปหาผัก หน่อไม้ เป็นอาหาร แต่หลงป่าแล้วไปพบหลุมเงิน ทองคำ จึงได้นำเงิน และทองคำ ใส่ถุงแล้วเตรียมหาบ จะกลับบ้าน เสร็จแล้วเกิดหลงป่าอีก โดยไม่สามารถนำเอาหาบเงิน ทองคำ ออกมาได้ ย่าสุ่มจึงวางหาบจะกลับบ้านเสร็จแล้วเกิด หลงป่าอีก โดยไม่สามารถนำเอาหาบเงิน ทองคำออกมาได้ ย่าสุ่มจึงวางหาบแล้วหาไม้มาคาดเป็นราว (ราวไม้)

วนอุทยานแห่งชาติ แพะเมืองผี

ต่อมาออกจากป่าจน ถึงบ้านและ เดินกลับไปราวไม้ที่คาดไว้เป็นแนวทางไว้ ซึ่งปัจจุบันเป็นร่องทางน้ำพบเห็นได้ เป็นแนวออกไปทางบ้านน้ำชำ ทิศตะวัน ออกของ แพะเมืองผี ย่าสุ่ม จึงได้ชักชวนชาวบ้านให้เข้าไปด้วยปรากฏว่า ชาวบ้านก็ได้ติดตามย่าสุ่มเข้าไปถึงจุดที่ ย่าสุ่มวางหาบไว้แต่ ไม่พบเงินและทองคำ ในหาบแต่อย่าใด ไม่รู้ว่าหายไปได้อย่างไร ชาวบ้านจึงขนานนามสถานที่นั้นว่า “ แพะย่าสุ่มคาดราว ” และได้ช่วยกันค้นหา พบรอยเท้าคนเดินและชาวบ้านได้เดินตามรอยเท้าเหล่านั้นไปจนกระทั่งมาถึงพื้นที่ซึ่งชาวบ้าน ขนานนามว่า “ แพะเมืองผี ” ภาษาพื้นเมืองทางภาคเหนือคำว่า “แพะ ” ในที่นี้หมายถึงป่าแพะนั่นเอง ส่วนคำว่าเมืองผีก็เป็นชื่อ ที่ชาวบ้านเรียก กันสืบมาในสมัยดึกดำบรรพ์ โดยอาจจะเห็นว่าป่าแพะตรงนี้มีลักษณะพิศดาลของภูมิประเทศ และเพราะความเร้นลับตามเรื่องราว ที่เชื่อถือเล่าสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็อาจเป็นได้

แพะเมืองผี อีกหนึ่งสถานที่ที่เกิดจากธรรมชาติสร้างสรรค์ความงามขึ้น นักธรณีวิทยาประมาณอายุสถานที่แห่งนี้ว่า น่าจะเกิดขึ้นประมาณไม่เกิน 2 ล้านปี แล้วเหตุใดที่แห่งนี้ถึงถูกเรียกว่าแพะเมืองผี เพราะที่นี่มีแพะกับผีใช่หรือไม่ ความจริงแล้ว “แพะเมืองผี” เป็นภาษาพื้นเมืองของทางภาคเหนือ คำว่า “แพะ” ในสำเนียงของชาวแพร่ออกเสียงว่า “แป๊ะ” หมายถึง ใช้เรียกชื่อป่าประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นป่าโปร่งโล่งคล้ายกับคำว่าป่าละเมาะ แต่ทึบกว่า ส่วนคำว่า “เมืองผี” หมายถึงดินแดนเร้นลับ เพราะไม่มีผู้คนหรือแม้กระทั่งโค กระบือ ผ่านไปมาอดีตเลย ณ ที่แห่งนี้เลย สถานที่แห่งนั้นมีความเงียบเงา วังเวง น่ากลัว จนไม่มีผู้คนกล้าเข้ามาเพราะกลัวหลงป่า ดังนั้น “แพะเมืองผี” ก็คือ บริเวณป่าที่เงียบ วังเวงและน่ากลัว แพะเมืองผีมีรูปร่างที่แปลกตาน่าสนใจซึ่งเป็นหิน ดิน และทรายถูกกัดกร่อน ชะล้างและผุพังตามธรรมชาติเกิดเป็นหน้าผา เสาดินที่มีรูปร่างต่างๆ เกิดเป็นแท่ง เป็นหย่อม มีรูปร่างแตกต่างกัน

ตามตำนานแพะเมืองผีที่เล่าสืบต่อกันมานั้น บอกว่าสมัยอดีตนั้นชาวบ้านขนานนามที่แห่งนี้ว่าเป็น “แพะเมืองผี” ไม่มีใครรู้ประวัติที่แน่นอน ได้แต่เล่าต่อกันมารุ่นสู่รุ่นว่า สมัยแต่ก่อนนั้นบริเวณป่าแห่งนี้ เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่นและสัตว์ป่าน้อยใหญ่เป็นจำนวนมาก มีหญิงชราคนหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ย่าสุ่ม” เข้าไปอาหารในป่า แต่หลงป่าแล้วไปพบหลุมที่เต็มไปด้วยเงินและทองคำ จึงได้นำเงินและทองคำใส่ถุงแล้วเตรียมหาบจะกลับบ้าน แต่ก็หลงป่าไม่สามารถนำเอาหาบที่ใส่เงินและทองคำออกมาได้ จึงวางหาบแล้วหาไม้มาคาดเป็นราวตามทางจนสามารถออกจากป่าได้ เมื่อออกจากป่าจนถึงบ้านและเดินกลับไปตามไม้ที่คาดไว้เป็นแนวทาง ซึ่งปัจจุบันที่ตรงนั้นกลายเป็นร่องทางน้ำออกไปทางบ้านน้ำชำ ทิศตะวันออกของแพะเมืองผี ย่าสุ่มได้กลับมาเล่าเหตุการณ์ให้ชาวบ้านฟังและชักชวนชาวบ้านให้เข้าไปด้วย ชาวบ้านก็ได้ตกลงติดตามย่าสุ่มเข้าไปในป่า เมื่อถึงจุดที่ย่าสุ่มวางหาบไว้กลับไม่พบเงินและทองคำเหลือแค่หาบว่างเปล่า ชาวบ้านจึงขนานนามสถานที่นั้นว่า “ แพะย่าสุ่มคาดราว ” และจากตรงนั้นได้ช่วยกันค้นหาเงินและทองที่หายไป จนได้พบรอยเท้าคนเดินจึงได้พากันเดินตามรอยเท้าเหล่านั้นไปจนกระทั่งมาถึงสถานที่ที่เรียกว่า “แพะเมืองผี” ในปัจจุบัน

วนอุทยานแห่งชาติ แพะเมืองผี

การเดินทางไปแพะเมืองผี

การเดินทางไปวนอุทยานแพะเมืองผีนับว่าสะดวกมากหากมีรถไปเอง เดินทางจากจังหวัดแพร่ ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ระหว่างจังหวัดแพร่-จังหวัดน่าน ห่างจากตัวจังหวัดแพร่ไปประมาณ 7 กม. จะมีทางแยกขวามือไปวนอุทยานแพะเมืองผีอีก 3 กม. ถนนลาดยางตลอด ถ้าหากไม่มีรถไปเองก็ติดต่อว่าจ้างเหมาะรถโดยสารจากสถานีบ.ข.ส.จังหวัดแพร่ หรือมอเตอร์ไซด์รับจ้างก็ได้ รวมระยะทางประมาณ 10 กม.
ที่พัก
1.บ้านสวนกุหลาบแก้วรีสอร์ท
แพะเมืองผี • อยู่ห่างออกไป 2.6 กม.

บ้านสวนกุหลาบแก้วรีสอร์ท
เป็นรีสอร์ทขาประจำที่ต้องไปพักทุกครั้งที่ไปจ.แพร่ค่ะ….ราคาไม่แพง 350 -400บาท รีสอร์ทมี 2 ฝั่งถนน มีให้เลือกเยอะมากๆๆ ส่วนใหญ่เราจะไปพักฝั่งที่สร้่างใหม่ มีสวนอาหาร จะเป็นบ้านแฝดไม้สัก บรรยากาศร่มรื่น ทางรีสอร์ทไม่วุ่นวาย สงบดี
ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

186/ ซอย เทศบาล 2 หมู่ 4 ทุ่งโฮ้ง เมือง แพร่ 54000
054 523 665

2.SuanGlangNa สวนกลางนา
แพะเมืองผี • อยู่ห่างออกไป 5.3 กม.

SuanGlangNa สวนกลางนา
บ้านสวยมากก… ก ที่พักสบาย บรรยากาศดีมากก… กบอกต่อ มีมุมนั่งเล่นมุมถ่ายรูปเย่อะแยะไปหมดเลย สวยทุกมุม พักผ่อนได้สบายใจสุดๆ ทุ่งข้าวเขียวขจี กว้างไกล ได้เห็นวิวภูเขา เทือกเขาสูงตระหง่านอยู่ตรงข้างหน้าระเบียงที่พักเลย
ปล.ของจริงสวยกว่าในรูปเย่อะมากกกก ได้ยินเสียงนก แมลง ธรรมชาติมากๆ. อากาศเย็นไปสบายๆๆ ยอดเยี่ยม

ข้อมูลติดต่อและที่อยู่
สวนเขื่อน, 9/2 Moo 9 Suan Khuean, เมืองแพร่, อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000
085 661 1799

3.โรงแรมเฮือนนานาจอมสวรรค์
แพะเมืองผี • อยู่ห่างออกไป 6.9 กม.

โรงแรมเฮือนนานาจอมสวรรค์
ห้อง COCO Deluxe เตียงเดี่ยว ชั้นล่าง พร้อมอาหารเช้า มีให้เลือก 3 เซ็ท จองผ่านอโกด้าที่พักมีบริการรูดบัตรเครดิต เตียงนอนสบาย พร้อมผ้าห่มหนานุ่มสไตล์โรงแรมชั้นนำ ติดที่หมอนบางไปหน่อย แต่ให้สองใบก็โอเคอยู่ ห้องพักจัดตัดแต่งสวยงาม มีกลิ่นอายของชาวเหนือ มีมุมนั่งเล่น ที่เล่นไฟให้ดูมีระดับ มีตู้เสื้อผ้า ไม้แขวน ตู้เซฟ ทีวี ตู้เย็น กาน้ำร้อน ของใช้จำเป็นที่ห้องพักควรจะมี บรรยากาศภายในโรงแรมตกแต่งสวยหรู คู่ศิลป์ มีสระว่ายน้ำ ถึงจะไม่ใหญ่แต่ก็สนุกได้อยู่ เพราะมีสไลด์เดอร์ให้ทั้งของเด็ก และผู้ใหญ่ ทิ้งท้ายอยากให้โรงแรมดูแลเรื่องความสะอาด ของห้องน้ำเพิ่ม และฝุ่นภายในห้อง ก็จะดีเลิศไปเลย

ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

225 4 ถนน ยันตรกิจโกศล ตำบล ในเวียง เมือง แพร่ 54000
054 511 960