เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ภายในบริเวณเป็นที่ตั้งของสถานีประมง ทำการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้หลายจังหวัดในภาคอีสาน อยู่ด้านหลังของสถาบันราชภัฏมหาสารคาม ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบของแก่งเลิงจานมีทิวทัศน์สวยงาม ในวันหยุดประชาชนนิยมไปพักผ่อนกันมาก

แก่งเลิงจานหรืออ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน (Kaeng Leng Chan) ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของตัวเมือง ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ภายในมีสวนสุขภาพแก่งเลิงจานที่กว้าง โล่ง ต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนและการออกกำลังกาย พิพิธภัณฑ์ ศาลากลางน้ำ และอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ที่ผ่านไปมาและนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและทัศนศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานีประมง ทำการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้หลายจังหวัดในภาคอีสาน หากท่านมีเวลาก็น่าไปพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาธรรมชาติแถบนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามพระอาทิตย์กำลังจะตกดินจะมีทัศนียภาพที่สวยงามมาก

แก่งเลิงจาน
ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของตัวเมือง  ตั้งอยู่ในเขตตำบลแก่งเลิงจาน  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  มีสวนสุขภาพแก่งเลิงจานที่กว้าง โล่ง  ต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น  เหมาะแก่การพักผ่อนและการออกกำลังกาย  มีอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รอบ ๆ เขื่อนคันดินมีการปลูกต้นไม้  และจัดเป็นสวนสุขภาพตลอดคันความยาวของคันดิน  สร้างพิพิธภัณฑ์  ศาลากลางน้ำ  ภายในเป็นที่ตั้งของสถานีประมง  ทำการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้หลายจังหวัดในภาคอีสาน  เพื่อให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาและนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและทัศนศึกษาได้

นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของสถานีการประมง ทำการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ปลาน้ำจืด ให้หลายจังหวัดในภาคอีสานอีกด้วย

แก่งเลิงจานจะเป็นสถานที่ ที่มีผู้คนเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจ คลายเครียด โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษา จะนิยมมานั่งเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบ ๆ แก่งเลิงจาน เพราะช่วงเวลาตอนเย็น ตะวันกำลังจะตกดิน จะเป็นบริเวณที่มีแสงสวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปมาก
ภายในบริเวณเป็นที่ตั้งของสถานีประมง ทำการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้หลายจังหวัดในภาคอีสาน อยู่ด้านหลังของสถาบันราชภัฏมหาสารคาม ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบของแก่งเลิงจานมีทิวทัศน์สวยงาม ในวันหยุดประชาชนนิยมไปพักผ่อนกันมาก เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ภายในบริเวณเป็นที่ตั้งของสถานีประมง ทำการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้หลายจังหวัดในภาคอีสาน อยู่ด้านหลังของสถาบันราชภัฏมหาสารคาม ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบของแก่งเลิงจานมีทิวทัศน์สวยงาม ในวันหยุดประชาชนนิยมไปพักผ่อนกันมาก

แก่งเลิงจาน

สวนสุขภาพแก่งเลิงจาน ติดกับอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน และศูนย์วิจัยพัฒนาสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม เป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นสถานที่ออกกำลังกายแถบชานเมือง มีทิวทัศน์สวยงาม รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ได้ตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงสวนสุขภาพแห่งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 สวนสุขภาพแก่งเลิงจาน ประกอบด้วย สวนดอกไม้ สระน้ำ หาดทราย ไม้ยืนต้นหลากหลายชนิด และอยู่ใกล้ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด ซึ่งได้รวบรวมพันธ์ปลาหายากและใกล้สูญพันธ์หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นปลาจากลำน้ำชี ลำน้ำโขง เปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ไปพักผ่อนที่สวนสุขภาพแก่งเลิงจาน จะได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ ทั้งยังได้ออกกำลังกายและดูสัตว์น้ำด้วย

ที่พัก

1.Debua Mahasarakham

Debua

ราคาห้องพัก ความสะอาด บริการ ดี เเต่เสียอย่างเดียว ไม่มีลิฟ ออกกำลังโดยการเดิน

ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

20 ซอย ศรีสวัสดิ์ดำเนิน 23 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

043 020 191

2.บ้านชาญชลรีสอร์ท

ชาญ

ห้องสะอาด พี่ท๊อปเจ้าของรร.และคุณพ่อบริการดีมาก ให้ความรู้สึกเหมือนนอนบ้านญาติ

ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

185 หมู่ 6 บ้านหนองจิก ตำบล แก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

094 929 6201

3.Boxotel

Boxotel

สะอาด บรรยากาศดี

ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

95-96 ถ. แจ้งสนิท ตำบล แวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000