เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

เขื่อนจุฬาภรณ์ หรืออีกชื่อเรียกคือ เขื่อนน้ำพรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ตั้งอยู่ใน ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เขื่อนแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อปิดกั้นลำน้ำพรมบนเทือกเขาขุนพาย เป็นเขื่อนหินทิ้ง แกนกลางเป็นดินเหนียว ยาวกว่า 700 เมตร สูง 70 เมตร เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่อยู่ในความดูแลของการไฟฟ้า เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและด้านเกษตรกรรมนั่นเอง

และ เขื่อนจุฬาภรณ์ เองก็ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดอีกด้วย ซึ่งโดยรอบๆ ของเขื่อนก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายเลย เช่น พระพุทธสิริสัตตราชจำลอง ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณหัวเขื่อนฝั่งซ้าย ใครที่แวะไปเที่ยวเขื่อนก็จะต้องไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลกันทั้งนั้นเลย

บริเวณเขื่อนก็ยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงดงามมากเช่นกัน อีกทั้งอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ตกแต่งให้บริเวณนี้เป็นป่าอนุรักษ์ มีไม้ป่านานาชนิดพร้อมกับ ศาลาพรมพิสมัย ไว้สำหรับนั่งพักผ่อน ทางเดินภายในสวนก็จะตกแต่งด้วยหินธรรมชาติ ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของชัยภูมิเลย

นอกจากนี้ยังมี บริการบ้านพัก ร้านอาหาร และเรือ ไว้สำหรับล่องชมเขื่อนได้รอบเลย และที่นี่ยังได้รับฉายาว่าเป็น สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย อีกแห่งนึงด้วยนะคะ บริเวณเขื่อนยังอยู่ใกล้ๆ กับ สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อีกด้วย ได้เที่ยวชมธรรมชาติแบบเต็มอิ่มกันเลยทีเดียว

เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม) ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งพระ สร้างปิดกั้นลำน้ำพรมบนเทือกเขาขุนพาย บริเวณที่เรียกว่า ภูหยวก ลักษณะเขื่อนเป็นเขื่อนหินถม แกนกลางเป็นดินเหนียวบดอัดทับแน่นด้วยหินและกรวด ตัวสันเขื่อนยาว 700 เมตร ความสูงจากฐานราก 70 เมตร กว้าง 8 เมตร เป็นลักษณะเขื่อนเอนกประสงค์ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและยังอำนวยประโยชน์ในด้านชลประทาน ช่วยระบายน้ำเพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้ง ในพื้นที่การเกษตร นอกจากนี้ในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดอีกด้วย บริเวณเขื่อนมีทิวทัศน์ที่งดงาม อากาศเย็นสบายตลอดปี จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ ภายในบริเวณเขื่อนมีบ้านพัก ร้านอาหารไว้รับรองนักท่องเที่ยว เรือสำหรับให้ล่องชมอ่างเก็บน้ำ มีจุดชมวิวทิวทัศน์เหนือเขื่อน ศูนย์ทดลองพืชเมืองหนาว และหอดูดาว ติดต่อบ้านพักรับรองของการไฟฟ้าฝ่ายผลลิต โทร. 0 4486 1669 บ้านพักสถานีทดลองและฝึกอบรมเขื่อนจุฬาภรณ์ (ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น) โทร. 0 4338 4969 ต่อ 2787 สถานที่ท่องเที่ยวภายในเขื่อนจุฬาภรณ์ ได้แก่พระพุทธสิริสัคคราชจำลอง (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานที่บริเวณหัวเขื่อนฝั่งซ้าย ตรงข้ามสวนเขื่อนจุฬาภรณ์ สวนเขื่อนจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 41 ไร่ ตกแต่งเป็นป่าอนุรักษ์ มีไม้ป่านานาชนิดพร้อมศาลาพรมพิสมัยสำหรับนั่งพักผ่อน ทางเดินภายในสวนปูพื้นด้วยหินธรรมชาติ พืชโบราณ 325 ล้านปี เป็นพืชตระกูลหญ้ามี 2 สายพันธุ์ คือ สนสามร้อยยอด และสนหางม้าหรือหญ้าถอดปล้อง ศาลาชมวิวหลุบควน เป็นจุดชมวิวอยู่ที่ระดับความสูงมากกว่า 800 เมตร สนามริมน้ำข้างพระตำหนัก บรรยากาศสงบร่มรื่น สามารถมองเห็นสันเขื่อนและทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ำโดยรอบ การเดินทาง จากตัวเมืองชัยภูมิ ใช้เส้นทางชัยภูมิ-ชุมแพ (ทางหลวงหมายเลข 201) ถึงทางแยกหนองสองห้อง เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 2055 (อำเภอคอนสาร) รวมระยะทาง 120 กิโลเมตร หรือหากเดินทางมาตามเส้นทางหล่มสัก-ชุมแพ (ทางหลวงหมายเลข 12) เมื่อถึงบริเวณอำเภอคอนสารมีทางแยกไปเขื่อนจุฬาภรณ์ ระยะทาง 40 กิโลเมตร

โรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ขนาดกำลังผลิต 1.25 เมกะวัตต์ เป็นการใช้ประโยชน์ที่ต่อเนื่องจากเขื่อนจุฬาภรณ์ที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 โดยการนำน้ำที่ระบายจากเขื่อนจุฬาภรณ์ผ่านทางอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิมมาผลิตกระแสไฟฟ้าก่อนระบายลงสู่ลำน้ำพรมและไหลเข้าเขื่อนห้วยกุ่ม เขื่อนทดน้ำน้ำพรม (โครงการชลประทานน้ำพรม) ซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภคได้ดังเดิม จึงเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำที่เป็นพลังงานสะอาดและเป็นพลังงานหมุนเวียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละ 5.54 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง และเริ่มต้นเข้าระบบ (COD) เมื่อเดือนมกราคม 2563

ลักษณะสำคัญของโรงไฟฟ้า

• อาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ์ (Bypass Outlet) ปริมาณน้ำระบายเฉลี่ย ช่วงปีนํ้า 2544-2556 มีปริมาณ 52.32 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ส่วนปริมาณนํ้าระบายเฉลี่ยช่วงปีนํ้า 2516-2556 มีปริมาณ 32.43 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

• ท่อส่งน้ำเข้าโรงไฟฟ้า (Penstock) เป็นชนิด Steel Conduit ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร ยาว 142.30 เมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาว 7.30 เมตร

• อาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาว 17.90 เมตร ความกว้าง 12.60 เมตร และความสูงเหนือระดับพื้นดิน 4.00 เมตร

• ทางระบายน้ำออกจากโรงไฟฟ้า ออกแบบเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 3.50 เมตร มีระดับพื้น 696.00 ม.รทก. ความกว้างท้องคลอง 10.0 เมตร ต่อจากนั้นจะเป็นคลองระบายน้ำเดิมไหลลงสู่ลำน้ำพรม

• ระบบผลิตไฟฟ้า มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 1.25 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้า (Generator) ชนิด AC. Synchronous Horizontal Axis จำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งเครื่องกังหันน้ำชนิด Horizontal Francis Turbine ขนาด 1,316 กิโลวัตต์ ปริมาณน้ำออกแบบต่อเครื่องที่ 2.84 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และความสูงหัวน้ำออกแบบ 51.90 เมตร

• ระบบสายส่งไฟฟ้า แนวสายส่งไฟฟ้าจะเชื่อมโยงจากโรงไฟฟาที่ River Outlet ท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ถึงจุดเชื่อมสายส่ง 22 กิโลโวลต์ บริเวณสันเขื่อนจุฬาภรณ์ รวมระยะทาง 1.00 กิโลเมตร

ประโยชน์ของโครงการ

• เป็นการใช้น้ำที่ระบายจากเขื่อนจุฬาภรณ์มาผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และไม่เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำในพื้นที่การเกษตรท้ายน้ำ

• ชุมชนท้องถิ่นในตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร และตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือการส่งเสริมในการพัฒนาด้านต่างๆ จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ที่มีเงินกองทุนเพิ่มเติมจากการจำหน่ายไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์

• เป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าอันเป็นสาเหตุของโลกร้อน

การเดินทาง ไปยัง เขื่อนจุฬาภรณ์

ถ้ามาจากทางหลวงหมายเลข 1 กรุงเทพฯ-สระบุรี ให้เลี้ยวขวาไปทางหลวง 201 เมื่อถึงทางแยกหนองสองห้อง ก็ให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวง 2055 (อำเภอคอนสาร) จากตัวเมืองชัยภูมิใช้มีระยะราวๆ 160 กิโลเมตร แต่ถ้าหากเดินทางมาตามเส้นถนนหล่มสัก-ชุมแพ (ทางหลวงหมายเลข 12) พอถึงอำเภอคอนสาร ก็จะเจอทางแยกไฟแดง ให้เลี้ยวซ้ายไปทาง เขื่อนจุฬาภรณ์ ได้เลย ประมาณ 40 กิโลเมตรก็จะถึง

ที่พัก

1.โคซี่โคโม่ น้ำหนาว
เขื่อนจุฬาภรณ์ • อยู่ห่างออกไป 20.6 กม

อบอุ่นและกว้างขวาง ห้องพักสามารถเข้าพักได้สูงสุด 6 คน เจ้าของเป็นกันเองและสามารถแนะนำคุณไปยังสถานที่ เขาพูดภาษาอังกฤษได้ด้วย มีแอร์และเกมกระดานเพื่อความบันเทิงหลุมบาร์บีคิวอาจต้องบำรุงรักษาเพื่อการใช้งาน

ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

ม.4 ต.โคกมน อ, อำเภอ น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 67260
081 909 0512

2.Prue Sa Raj
เขื่อนจุฬาภรณ์ • อยู่ห่างออกไป 21.3 กม

รีสอร์ทที่สวยงามที่จอดรถอาจเป็นเรื่องท้าทายโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ เตียงนอนสบายมากและพนักงานน่ารัก ราคาค่อนข้างสูงในความคิดของฉัน

ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

2216 ตำบล ในเมือง อำเภอ น้ำหนาว เพชรบูรณ์ 67260
061 510 7208

 

 

แชร์บทความนี้