สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับการท่องเที่ยวภาคเหนือนะครับ วันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันที่ลำปาง เมืองรถม้ากันนะครับ ที่นี่มีอำเภออยู่อำเภอหนึ่งที่เงียบสงบ เหมาะกับสายชิลๆสบายๆอย่างอำเภองาว ลำปาง

อำเภองาว  ตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง  เป็นอำเภอเล็กบรรยากาศสงบ เมืองงาวเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณมีอายุกว่า 700 ปี  มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาตร์  วัฒนธรรม มีธรรมชาติอันบริสุทธิ์ และวิถีชีวิตชนเป่าที่งดงาม อำเภองาว เดิมมีชื่อว่า เมืองเงินเป็นหัวเมืองหลักเมืองหนึ่งของอาณาจักรล้านนามีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นเมืองหน้าด่าน ที่สำคัญของเมือง เขลางค์นคร(ลำปาง) เมืองเงินในอดีตมีเจ้าผู้ครองนครที่เข้มแข็งชำนาญการสงคราม มีความเชี่ยวชาญในการรบ โดยใช้ของ้าว เป็นอาวุธสำคัญ เมื่อข้าศึกจากหัวเมืองลื้อหัวเมืองเขินเข้ามารุกรานก็ไม่อาจรุกล้ำเข้าไปถึงเมืองเขลางค์นครได้ เพราะเมื่อมาถึง เมืองเงินก็ถูกตีแตกพ่ายไปทุกครั้ง เจ้าเมืองเงินได้อาสาปราบปรามข้าศึก พวกฮ่อ เงี้ยว ที่มารุกรานถึงหัวเมืองเงี้ยว หัวเมืองลื้อ หัวเมืองเขิน จนถึงแคว้นสิบสองปันนาได้รับชัยชนะจนเป็นที่ร่ำลือ เจ้าเมืองเขลางค์นครได้ประทานง้าวด้ามเงิน เป็นบำเหน็จคุณงามดี และความกล้าหาญ เป็นที่ยินดีแก่ชาวเมือง จึงเรียกเจ้าเมืองว่าพระยาง้าวเงินและเรียกชื่อเมืองว่าเมืองง้าวเงิน กาลเวลาผ่านมา ได้เรียกเพี้ยนเป็น เมืองงาว

สถานที่ท่องเที่ยวงาว ลำปาง

อำเภองาว จังหวัดลำปาง

สะพานโยง
สะพานโยงหรือสะพานลอยเป็นสะพานข้ามแม่น้ำงาว เป็นสะพานแขวนแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันได้เลิกใช้แล้วเนื่องจากมี การตัดถนนเข้าสู่เมือง ไม่ให้รถวิ่งแล้วตัวสะพานโยงเป็นไม้กับเหล็ก สะพานโยงตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญ ของเมืองงาวที่ชาวเมืองงาวภาคภูมิใจ

วัดจองคำ งาว

อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ลบ้านหวด บนถนนสายลำปาง-งาว ห่างจากตัวอำเภองาว 10 กิโลเมตร วัดจองคำเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง สถาปัตยกรรมก่อสร้างโดดเด่นเป็นสง่า เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่ชัด ตัววิหารชัยภูมิศิลปะแบบไทย ใหญ่หลังเดิมถูกรื้อย้ายมาไปไว้ ณ เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการหลังที่เห็นปัจจุบันเป็น ศิลปะที่สร้างขึ้นมาใหม่ใน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีได้มีการยกวัดราษฎร์ขึ้น เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ วัดจองคำได้รับคัดเลือกให้เป็นพระอารามหลวงแห่งใหม่ในจังหวัดลำปาง และเป็นโรงเรียน สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดลำปาง แต่ละปีนักเรียนปริยัติธรรมสามารถสอบเปรียญธรรมบาลีได้หลายประโยคจนถึง ป.ธ.9 ได้รับพระราชทานอุปสมบทเป็นนาคหลวงจำนวนมาก เจ้าอาวาสและเจ้าสำนักได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นราช ในราชทินนามว่าพระราชปริยัติโยดม

อำเภองาว จังหวัดลำปาง

น้ำตกแม่แก้

น้ำตกแม่แก้ ตั้งอยู่ในเขต บ้านแม่แก้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เป็นน้ำตกขนาดเล็กตั้งอยู่บริเวณ เป็นน้ำตกหินปูนที่มีความสวยงาม อีกแห่งหนึ่งของอำเภองาว สูงประมาณ 10เมตรและยังมีชั้นเล็ก ๆ อีก 6 – 7ชั้น มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศน์อยู่มาก

น้ำตกเกาฟุ

อำเภองาว จังหวัดลำปาง
น้ำตกเกาฟุ อยู่ที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง อยู่ไม่ไกลจากน้ำตกแม่แก้ เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์ โดยใช้เวลา สร้างนานนับสิบปี ที่นี่เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ ชื่อของน้ำตกตั้งตามชื่อชาวไทยภูเขา ชื่อ เกาฟุ ซึ่งเป็นคนพบน้ำตกนี้เป็นคนแรก

หล่มภูเขียว
ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่อยู่บนภูเขา มีเนื้อที่ประมาณ 1-2 ไร่ มีลักษณะคล้ายปล่องภูเขาไฟ น้ำในแอ่งลึกมากจนมองเห็นเป็นสีเขียว มีปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้งมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก การเดินทาง หล่มภูเขียวอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) จากเส้นทางสายลำปาง-พะเยา เข้าไป ประมาณ 14 กิโลเมตร ซึ่งเป็นทางแยกไปสู่หมู่บ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง เส้นทางเป็นทางลูกรัง จากบ้านอ้อน มีทางเดินเท้าไปหล่มภูเขียว;ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร

หมู่บ้านชาวเขา งาว
ชมวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวเขา รวมทั้งการแสดงชนเผ่าของชนเผ่าอาข่า  บ้าน ป่ากล้วย

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอเมืองลำปางกับอำเภองาว ห่างจากตัวเมืองประมาณ 66 กิโลเมตร ตรงกิโลเมตรที่ 768-769 แยกเข้าทางลูกรัง ประมาณครึ่งกิโลเมตร รถยนต์เข้าถึงเชิงถ้ำภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก สลับซับซ้อนและมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยมากมายที่มี ความสวยงามแตกต่างกันไปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เคยเสด็จประพาสถ้ำผาไทในครั้งนั้นได้จารึกพระปรมาภิไธย ย่ปปร. ไว้ภายในถ้ำเพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาส นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม ทางอุทยานฯ ไม่มีบ้านพักบริการ รายละเอียดให้ติดต่อฝ่ายจัดการอุทยานแห่งชาติ
การเดินทาง ถ้ำผาไทตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เป็นเส้นทางจากตัวลำปาง-เชียงราย อยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 665 ห่างจากตัวจังหวัดลำปางมาทางจังหวัดพะเยา ประมาณ 65 กิโลเมตร หรือจะเดินทางโดยใช้เส้นทางสาย แพร่-งาว-เชียงราย ก่อนถึงอำเภองาว แยกซ้ายเข้าสู่จังหวัดลำปางประมาณ 15 กิโลเมตรถึงที่ทำการอุทยานฯ

พิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลง
พิพิธภัฑ์ภาพยนตร์ย้อนยุคซึ่งสร้างคุณโดย คุณมานิตย์ วรฉัตร  ด้วยเงินทุนของตนเอง ในอดีตคุณมานิตย์เคย ทำงานเป็น นักพากย์หนังกลางแปลงมาแล้วมากมาย รวมทั้งเป็นทีมงานพากย์พันธมิตร ที่ให้เสียงพากย์ภาพยนตร์มากมาย ภายในพิพิธภัณฑ์ เป็น ลที่เก็บรวบรวมภาพบนตร์ไทยเรื่องดีและดัง  โปสเตอร์หนัง รวมทั้งอุปกรณ์ในการฉายหนังกลางแปลง ประเภทต่างๆ
รายละเอียด ที่ตั้ง 24/2 หมู่ 9 ซอยบ้านท่าเจริญ ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง  เปิดบริการให้เข้าชมฟรีทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น. ทุกวัน หยุดวันนักขัตฤกษ์ 054-365561,081-0304017 ติดต่อคุณมานิตย์ วรฉัตร
ศาลเจ้าพ่อประตูผา
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลำปางตามเส้นทางสายลำปาง-งาวประมาณ 50 กิโลเมตร ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 649-650 ศาลตั้งอยู่ริมถนน ใหญ่ด้านขวามือ เป็นศาลเล็กๆ ก่ออิฐถือปูน ภายในมี รูปปั้นเจ้าพ่อประตูผา และเครื่องบูชามากมาย บริเวณใกล้เคียงมี ศาลพระภูมิ เล็กๆ มากมายเรียงรายอยู่ ศาลเจ้าพ่อประตูผา นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่สัญจรไปมาบนเส้นทางนี้มักแวะนมัสการและ จุดประทัดถวาย เจ้าพ่อประตูผา เดิมชื่อ พญาข้อมือเหล็ก เป็นผู้อยู่ยงคงกระพัน เป็นทหารเอก ของเจ้าผู้ครองนครลำปาง ครั้งหนึ่ง ได้ทำการ ต่อสู้กับพม่าที่ช่องประตูจนกระทั่งถูกรุมแทงตายในลักษณะถือดาบคู่ ยืนพิงเชิงเขาทหารพม่า กลัวจึงไม่กล้าบุกเข้าไปตี นครลำปาง ด้วยเหตุนี้เอง ชาวบ้านจึงเกิดศรัทธา และเคารพ สักการะโดย ตั้งศาลขึ้นบูชาเป็นที่นับถือของชาวลำปาง

ภาพเขียนสีโบราณประตูผา
ระยะทาง 48 กิโลเมตร จากลำปาง บนถนนไฮเวย์ลำปาง-เชียงราย เป็นที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาและ หน้าผาสูงชัน ซึ่งเป็นที่มาของ ชื่อ “ประตูผา” เส้นทางสัญจร แต่โบราณไปมาสู่ล้านนาตะวันออก และยังเป็น จุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญทั้งใน สงครามยุคโบราณ กับพม่าและในสงครามโลก บนหน้าผาและบริเวณใกล้เคียงมีการค้นพบ ภาพเขียนสีและแหล่ง ฝังศพของคนในยุคก่อน ประวัติศาสตร์ อายุประมาณกว่า 3,000 ปีมาแล้ว ขณะนี้ทางภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชน ในจังหวัด กำลังร่วมกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

ที่พัก งาว ลำปาง
บ้านแสนรักบนภูสวย
บ้านแสนรักบนภูสวย บ้านพักบรรยากาศดีท่ามกลางสวนไม้ เป็นบ้านหลังใหญ่พักได้ 10 -15 ท่าน แบ่งเป็น 7 ห้อง นอนได้ห้องละ
2-3 ท่าน พร้องโถงกลาง ภายในที่พักมีร้านอาหารให้บริการ ติดต่ออาจารย์นิพันธ์ โทร 089 855 3742

การเดินทางไปงาว ลำปาง

โดยรถส่วนตัว
อำเภองาวห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 680 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชั่วโมง สามารถเดินทางสู่อำเภองาวได้หลายเส้นทาง ถนนพหลโยธินสายเหนือ เริ่มจากกรุงเทพมหานคร-นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-เข้าสู่ตัวเมืองลำปาง 600 กิโลเมตร ขับรถอีกประมาณ 83 กิโลเมตรก็จะถึงอำเภองาว ถนนสายลำปาง-งาว เป็นถนน 4 ช่องทางการจราจร สามารถสัมผัสธรรมชาติสวยงามตลอดสองข้างทาง ส่วนสายแพร่ ใช้เส้นทางแพร่-สอง-งาว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ
รถโดยสารประจำทาง
รถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งหมอชิต มีรถหลายสายให้บริการ ทั้ง บริษัท สมบัติทัวร์  เชิดชัยทัวร์

ทางรถไฟ 
ลงรถไฟที่สถานีรถไฟนครลำปาง แล้วต่อรถโดยสารสู่อำเภองาวอีก 80 กิโลเมตร