พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน จังหวัดนครพนม  พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หรือจวนผู้ว่าหลังเก่านครพนม ตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรวิจิตร บริเวณริมถนนเลียบโขง  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  เดิมเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระยาอดุลยเดชสยามเมศวรภัคดีพิริยพาหะ (อุ้ย นาครทรรพ) เทศาภิบาลมณฑลอุดรธานี  ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนแรก ก่อสร้างสร้างระหว่างปี พ.ศ.  2455-2457

ผู้สร้างเป็นชาวญวน ชั้นบนและล่างไม่มีเสา และไม่มีการตอกตะปูแม้แต่ดอกเดียว ใช้การเข้าเดือยไม้  เป็นสถาปัตยกรรมดีเด่นใน จังหวัดนครพนม ที่มีความสวยงามโดยเฉพาะลักษณะเป็นศิลปะโคโลเนียลแบบตะวันตก เพราะได้รับอิทธิพลในรูปแบบการก่อสร้าง จากฝรั่งเศสช่วงสมัยสงครามอินโดจีน  อาคารเป็นตึก 2 ชั้น ทรงจั่ว ก่ออิฐถือปูนหลังคามุงกระเบื้องไทย ชั้นล่างปูกระเบื้องซีเมนต์ พื้นชั้นบนปูกระดานไม้เข้าลิ้น สร้างด้วยอิฐดินเผาสมัยโบราณ ลักษณะของสถาปัตยกรรมเป็นประตูโค้งครึ่งวงกลมหน้าต่างโค้ง เหนือประตูหน้าต่างเป็นลายปูนปั้น หรือแกะสลัก หลังคาไม่ลาดชันนัก อาคารมีเสาเป็นเสาสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ทั้งสิ้น แม้จะมีอายุที่ เก่าแก่มากแล้ว แต่ยังคงรักษาสภาพและความสวยงามต่างๆ ไว้ได้อย่างดีและยังคงความสวยงามจนถึงปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมา  :=

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๗ โดยพระยาพนมนครานุรักษ์ (อุ้ย นาครทรรพ) ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัว โดยว่าจ้างให้นายกูบาเจริญ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ปี พ.ศ. ๒๔๖๘ พระยาพนมนครานุรักษ์ (อุ้ย นาครทรรพ) ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาล จึงขายจวนหลังนี้ให้กระทรวงมหาดใช้เป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม วันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระราชินีได้เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรจังหวัดนครพนม และประทับแรมที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ อาคารถูกปิดตาย เนื่องจากความเก่าและทรุดโทรม จนกระทั่ง ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ อาคารถูกยกเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากร และบูรณะในปี ๒๔๔๙ และจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ในที่สุด

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นิทรรศการชุด “เล่าขาน อดีตกาล เมืองนคร” แบ่งเป็น 2 ชั้น มีทั้งหมด 10 ห้อง ดังนี้

1)  ห้องพื้นเมืองนคร  ตำนานอุรังคธาตุได้กล่าวถึงความเป็นมาของเมืองศรีโคตบูร จนเป็นมรุกขนคร มีบุคคลสำคัญและสถานที่ต่างๆ เกิดขึ้นมากมายก่อนพื้นที่ตรงนี้จะกลายมาเป็นจังหวัดนครพนมในปัจจุบัน

2)  ห้องเจ้าเมืองเรืองนาม  จวนแห่งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมาตั้งแต่อดีต ห้องนี้จึงรวบรวมภาพของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมทั้งหมดตั้งแต่คนแรกจนถึงคนปัจจุบันที่หาชมได้ยากยิ่ง

3)  ห้องวัฒนธรรมหลากหลาย จังหวัดนครพนมถือเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มชนต่างๆ เข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่เชื่อมไปสู่ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

4)  ห้องเมื่อครั้งยังเสด็จฯ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระราชินีได้เสด็จฯเยี่ยมราษฎรเมืองนครพนมในครั้งนั้น กลายเป็นภาพแห่งความประทับใจที่ยังตราตรึงในใจของชาวนครพนมมิลืมเลือน

5)  ห้องคืนประทับแรม  เมื่อครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จฯเมืองนครพนมปี พ.ศ.๒๔๙๘ พระองค์ได้เข้าประทับแรมที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เครื่องเรือนที่พระองค์ใช้นั้นได้นำมาจากพระราชวัง โดยใช้เวลาร่วมเดือนในการตกแต่ง

6)  ห้องพสกนิกรแซ่ซ้อง  ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ พสกนิกรจังหวัดนครพนมต่างปลื้มปิติที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระราชินีเสด็จฯ ชาวบ้านทุกหมู่เหล่าต่างมารอรับเสด็จฯอย่างเนืองแน่น และหนึ่งในนั้นคือ คุณยายตุ้ม ผู้ถวายดอกบัวสาย

7)  ห้องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

8)  ห้องเปิดบันทึกท่านสง่า  การเตรียมการรอรับเสด็จฯในครั้งนั้น ท่านสง่าซึ่งเป็นปลัดจังหวัดในขณะนั้น ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวเรือใหญ่ในการปรับปรุงจวนแห่งนี้ ท่านได้เขียนบันทึกไว้เป็นความทรงจำว่าครั้งหนึ่ง จวนแห่งนี้เคยมีการเตรียมการเพื่อรับรองเจ้านาย

9)  ห้องนิทรรศการหมุนเวียน   มีเรื่องราวมากมายในนครพนมที่หลายคนยังไม่รู้ ห้องนี้จึงมีเรื่องราวมาจัดแสดงแบบไม่หยุดนิ่ง

นอกจากนี้อาคารด้านหลังยังได้ปรับปรุงเพื่อจัดทำเป็นนิทรรศการไหลเรือไฟ และนิทรรศการครัว

นิทรรศการไหลเรือไฟ (เฮือนเฮือไฟ)

ประเพณีการไหลเรือไฟถือเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล ชาวจังหวัดนครพนมได้สืบทอดวิถีนี้จากบรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่น ด้วยที่ตั้งของเมืองอยู่ติดกับแม่น้ำ ทำให้วิถีชีวิตต้องเกี่ยวพันธ์กับสายน้ำ ตามความเชื่อของผู้คนที่อาศัยอยู่ตามลำน้ำ เชื่อว่าการไหลเรือไฟทำขึ้นเพื่อเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท หรือเพื่อขอขมาแม่น้ำ และบูชาพระพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งชาวนครพนมจะจัดประเพณีนี้ ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี

นิทรรศการแบ่งเป็น 4 ห้อง คือ 1.สืบสานประเพณี  2.งามตาไหลเรือไฟ  3.อัคคีแห่งศรัทธา และ  4.รวมใจไทนคร

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นิทรรศการครัว

จำลองบรรยากาศครัวจวนผู้ว่าราชกาจังหวัดในอดีต เป็นครัวไทยโบราณ มีเตาอบขนมปังโบราณ ที่ครั้งหนึ่งเคยอบขนมปังให้ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสวย

อาคารหลังนี้คือ สถานที่สำคัญอีกแห่งที่ถือเป็นเกียรติประวัติของ จ.นครพนม เพราะเคยเป็นสถานที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดนครพนม ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทอดพระเนตรงาน ประเพณีไหลเรือไฟเป็นครั้งแรกและประทับที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังนี้ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2518

ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน  และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดนครพนม ปรับปรุงให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาวนครพนม ในส่วนแรกที่ชั้นล่าง จัดแสดงจำลองโต๊ะทำงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยก่อนไว้ ให้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งถ่ายรูปได้ เฟอร์นิเจอร์ที่เห็นทั้งหมดเป็นของเก่าในสมัยนั้น พื้นกระเบื้องเป็นของเก่าเช่นเดียวกัน แบบเดิม ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในโถงแรกเราจะเห็น มีรูปผู้ว่าฯสมัยต่างๆของนครพนม มีห้องแสดงภาพประวัติเมืองนครพนม วัฒนธรรม การแต่งกาย ในส่วนของชั้นสองนั้นคือห้องนอน และห้องโถง ห้องพระ

อาคารด้านหลังได้ปรับปรุงให้เป็น “เฮือนเฮือไฟ” (เรือนเรือไฟ) เพื่อจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และการสร้างเรือไฟของ จ.นครพนม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้ชมเรือไฟโบราณที่มีขนาดแค่  4-5  ศอก  และทำด้วยวัสดุธรรมชาติ  พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เปิดทำการทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.  เสียค่าเข้าชมคนละ 20 บาท   โทร  042 511 574

ที่พัก

1.โรงแรม เดอะ ริเวอร์
4.1 กม. จาก พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

โรงแรม เดอะ ริเวอร์

โรงแรม เดอะ ริเวอร์เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเมื่อมาเยือนเมืองนครพนมที่พักแห่งนี้มอบส่วนผสมที่ลงตัวทั้งความคุ้มค่าและความสะดวกสบายพร้อมทั้งบรรยากาศโรแมนติก รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอันหลากหลายที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อนักท่องเที่ยวเช่นคุณ

ห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น มินิบาร์ เครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น และแขกยังสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยบริการ Wifi ฟรีของโรงแรม

โรงแรมแห่งนี้มีแผนกต้อนรับบริการ 24 ชั่วโมง, เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และร้านกาแฟ เพื่อให้การเข้าพักของคุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สถานที่ให้บริการแห่งนี้ยังมีบริการอาหารเช้าฟรีช่วยให้การเข้าพักของคุณยอดเยี่ยมขึ้นไปอีก แขกที่นำรถมาสามารถใช้ที่จอดรถฟรีได้

ด้วยทำเลที่อยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น วัดศรีเทพประดิษฐาราม (2.3 กม.) และศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนม (3.0 กม.) แขกของโรงแรม เดอะ ริเวอร์จึงสามารถเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ของเมืองนครพนมได้อย่างง่ายดาย

เมืองนครพนมเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมอาคารราชการขึ้นชื่อซึ่งไม่ไกลจากโรงแรม เดอะ ริเวอร์

เรามั่นใจว่าคุณจะมีความสุขกับการเข้าพักที่โรงแรม เดอะ ริเวอร์ขณะที่สัมผัสทุกประสบการณ์อันยอดเยี่ยมของเมืองนครพนม

ติดต่อ

35/9 ถนนนครพนม-ธาตุพนม, เมืองนครพนม 48000 ไทย

2.U Home Hotel
0.5 กม. จาก พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

U Home Hotel นครพนม

ประการแรกคุณภาพคือชั้นหนึ่งรองพนักงานที่ยอดเยี่ยมประการที่สามฝ่ายบริหารกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่ดีกว่า ฉันเคยพักที่โรงแรมที่ดีมากในประเทศไทยและจ่ายเงินมากมาย มันเป็นความประหลาดใจที่แท้จริงในการหาโรงแรมที่มีคุณภาพในราคานี้ ภาษาอังกฤษที่แผนกต้อนรับชั้นหนึ่ง พนักงานพร้อมรอยยิ้มเสมอและทุกสิ่งที่จะช่วยคุณ แม้แต่คนสวนก็ต้องการช่วยฉันยกกระเป๋าไปที่ห้องเมื่อฉันมาถึง ห้องพักเตียงและทุกอย่างสะอาดสะอ้านและการทำงาน ฝักบัวน้ำร้อนและแรงดันน้ำดี (หัวฝักบัวสายฝน) ตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศไม่เสียงดังและทำงานได้ ห้องพักมีระเบียงตู้นิรภัยเครื่องเป่าผมและเหยือกไฟฟ้า ห้องพักสะอาดได้รับการรีเฟรชอย่างรวดเร็วและไร้ที่ติในการนำเสนออย่างแน่นอน ทำทุกสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อให้คุณรู้สึกเป็นที่ต้อนรับ โถงทางเดินและล็อบบี้มีงานศิลปะท้องถิ่น แม้เมื่อแขกใหม่เข้ามาโหลดรถบัสทุกคนมีส่วนร่วมในการจองห้องพักและในห้องพักของพวกเขา (แม้กระทั่งผู้จัดการ) เสียงจากถนนน้อยมากและคุณรู้สึกปลอดภัยในการเดินในพื้นที่ทั้งกลางวันและกลางคืน อาหารเช้าเป็นอาหารไทยทั่วไป แต่ถ้าคุณถามพวกเขาจะพยายามจัดหาให้คุณ ฝ่ายบริหารกำลังพิจารณาที่จะใส่อาหารตะวันตกเนื่องจากพวกเขาได้รับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมากขึ้น ในตอนเย็นร้านอาหารและบาร์เปิดให้บริการอาหารไทยและแขกท้องถิ่น ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการผสมผสาน ที่จอดรถอยู่ภายใต้การดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง อินเตอร์เน็ตไร้สายมีเพียง 2 4 แต่ต้องมีแบนด์วิดท์ที่ดีเนื่องจากฉันไม่เคยมีการดรอป ขอบคุณทุกท่านที่ U Home Hotel สำหรับการเข้าพัก 4 คืนที่ยอดเยี่ยม

ติดต่อ

Soi Wiboon Matcha, เมืองนครพนม 48000 ไทย