บ้านเสานัก จังหวัดลำปาง

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง

วันนี้เราจะพาออกจากแหล่งศึกษาธรรมชาติมาเข้าพิพิธภัณฑ์กันนะครับที่ บ้านเสานัก เป็นบ้านไม้เก่าที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2438 โดยคหบดีพ่อค้าชื่อ “หม่องจันโอง” มีลักษณะเป็นบ้านไม้สักโบราณศิลปะพม่าผสมล้านนา มีเอกลักษณ์คือมีเสาเรือนถึง 116 ต้นค่ะ ในอดีตที่นี่เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และใช้เป็นสถานที่จัดงานขันโตกและงานพิธีมงคล โดยในปัจจุบันยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้นั่นเอง

ถ้าพูดถึง บ้านไม้สักเก่าแก่โบราณ อายุนานนับหลายปี ของ จังหวัดลำปาง จะนึกถึงสถานที่ไหนกันคะ ถ้าใครเป็นแฟนที่เที่ยวลำปาง จะต้องตอบว่า บ้านเสานัก กันอย่างแน่นอน เพระาที่นี่ถือว่าเป็นบ้านเก่าแก่ที่ยังคงโดดเด่นสวยงาม และรอให้เราได้ไปย้อนอดีตชมกันอยู่ ตามมาดูกันเลยว่าที่นี่ยังคงสวยขนาดไหนกัน

ไฮไลท์ ของ บ้านเสานัก

บ้านเสานัก จะตั้งอยู่ใน ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นบ้านเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของลำปาง เป็นบ้านไม้ มีเสาไม้สักมากกว่า 116 ต้น เลยเป็นที่มาของชื่อ บ้านเสานัก นั่นเอง เพราะภาษาพื้นเมือง นัก หมายถึง มาก ค่ะ โดยบ้านหลังนี้สร้างด้วยศิลปะผสมผสานระหว่างเมียนมาผสมกับล้านนา

ส่วนของระเบียงบ้านนั้น จะได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบเมียนมา ในขณะที่หลังคาและโครงสร้างทั่วไปๆ นั้นจะเป็นแบบล้านนา ซึ่งเมื่อก่อน บ้านเสานัก จะเป็นสถานที่ไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และใช้เป็นสถานที่จัดขันโตกและงานพิธีมงคลต่างๆ

บ้านเสานัก มีเนื้อที่มากกว่า 3 ไร่ ประกอบด้วยเรือนใหญ่ มีเรือนนอนสองหลังที่เชื่อมต่อกันด้วยหลังคา เป็นแบบเรือนหมู่ รวมไปถึง โรงรถ ยุ้งข้าว บ่อน้ำหน้าบ้านถึง 2 บ่อ ด้านหลังบ้านอีก 1 บ่อด้วยกัน และมีไม้ยืนต้นอายุกว่า 130 ปี นั่นก็คือ ต้นสารภีหลวง ที่จะตั้งอยู่ตรงทางเข้า

ซึ่งรูปแบบการตกแต่งและความเก่าของ บ้านเสานัก สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต รสนิยม และ ประเพณีพื้นเมืองของชาวลำปาง ได้เป็นอย่างดี ทำให้บ้านเสานักแห่งนี้ เลยเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าอย่างมากและหาไม่ได้ง่ายๆ อย่างแน่นอน โดยในปัจจุบันนั้นจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง ไว้เก็บรวบรวมเครื่องใช้โบราณ รูปภาพต่างๆ รวมไปถึงของเก่าแก่อีกมากมาย

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่โบราณ แต่ยังคงความสวยงามในสไตล์คลาสสิค ณ บ้านเสานัก แห่งนี้ใครที่อยากย้อนอดีตกลับไปเดินดูความงามในสมัยยุคขาวดำ เมื่อครั้งในอดีตนั้น จะต้องถูกใจที่อย่างแน่นอนค่ะ อย่าลืมตามเรามาเที่ยว ลำปาง กันที่นี่

บ้านเสานัก สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2438 โดยคหบดีพ่อค้าชื่อ “หม่องจันโอง” ซึ่งเป็นต้นตระกูลจันทรวิโรจน์เป็นบ้านไม้สักโบราณ ศิลปะพม่าผสมล้านนา มีเสาเรือนถึง 116 ต้น ลักษณะที่โดดเด่นของบ้านเสานัก ทำให้อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ได้มาศึกษาและถ่ายภาพนำไปอ้างอิงเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมล้านนา นอกจากนั้นบ้านแห่งนี้ ยัง เป็นสถานที่ดูงานของนักศึกษาสถาปัตยกรรมจากหลายสถาบัน จนทำให้ชื่อเสียงของบ้านเสานักเป็นที่รู้จักในหมู่สถาปนิก และนักออกแบบไปทั่วประเทศกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2539 สยามสมาคมได้นำเสนอเรื่อง  รูปแบบและความเก่าของบ้านเสานัก สะท้อนให้เห็น ถึงวิถีชีวิตรสนิยม แบบแผนประเพณีพื้นเมืองของชาวลำปางเป็นอย่างดี ดังนั้นบ้านเสานักจึงเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า การอนุรักษ์บ้านเสานักจึงเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังในการศึกษาเรียนรู้อดีตความเป็นมาของประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ทาง ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น นำความภาคภูมิใจมาสู่ชาวลำปางอีกด้วย

ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ ท่านเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับบ้านหลังนี้มาตั้งแต่เป็นหนุ่มก็ได้นำเรื่องราวของบ้าน ออกเผยแพร่ในรายการโทรทัศน์ และวิทยุและท่านยังเป็น คนแรกที่เรียกบ้านหลังนี้ว่า “บ้านเสานัก” กระทั่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายบ้านเสานักตกทอดมาถึง สมัยของ คุณหญิงวลัย ลีลานุช อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ซึ่งเป็นหลานตาของหม่องจันโอง ท่านได้ทำการซ่อมแซมปรับปรุง บ้านเสานักเพื่อเป็นที่อยู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัย โดยต้องการอนุรักษ์บ้านให้อยู่ในสภาพคงเดิมให้มากที่สุด ภายหลังจากที่คุณหญิงวลัย ลีลานุช ถึงแก่อนิจกรรม ในปี พ.ศ.2535 บ้านเสานักจึงไม่มีผู้อาศัยอยู่ คุณฌาดา ชิวารักษ์ได้สืบทอดเจตนารมย์โดยดูแลบ้านเสานัก ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้สนใจ

บ้านเสานักผ่านวันเวลาแห่งอดีตกาลในฐานะของบ้านพักคหบดีของลำปาง กระทั่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด เมื่อ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาตุเสด็จมา ประทับเสวยพระกระยาหาร และประทับพักผ่อนพระอริยาบถเมื่อครั้งเสด็จประพาสจังหวัดลำปางเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2520 และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาประทับเสวยพระกระยาหารและประทับ พักผ่อนพระอริยาบถที่บ้านเสานักอีกครั้ง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าแก่ชาวลำปาง

ปัจจุบันบ้านเสานัก จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง เก็บรวบรวมเครื่องใช้โบราณ รูปภาพภายในบริเวณ บ้านเสานักยังมีถุงข้าวเสาหลายและต้นสารภีอายุ 130 ปี การเดินทางไปบ้านเสานัก เริ่มต้นจากสะพานเขลางค์ไปตามถนนท่ามะโอ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราษฏร์วัฒนา บ้านเสานักเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 – 17.00 น.ค่าชมพร้อมเครื่องดื่ม 30 บาท พระภิกษุ เด็ก นักเรียน นักศึกษา เข้าชมฟรี สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 5422 – 7653, 0 – 5422 – 4636  email: [email protected],www.facebook.com/Baansaonak

การเดินทางไปบ้านเสานัก
จากตัวเมืองลำปางข้ามสะพานรัษฎาภิเศก จากนั้นให้เลี้ยวขวาที่สี่แยกบริเวณตลาดรัษฎาฯ ผ่านวัดประตูป่อง ตรงไปจนถึงแยกซ้ายเข้า ถนนราษฎร์วัฒนา ไปตามป้ายบอกทางไปบ้านเสานักโดยตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายที่สี่แยก จะพบทางเข้าบ้านเสานักอยู่ฝั่งซ้าย

ที่พัก

1.Puangpech Hotel
บ้านเสานัก • อยู่ห่างออกไป 400 เมตร


บทวิจารณ์เชิงลบสองสามอย่างที่นี่ฉันคิดว่าจะเสนอขายมันไม่ได้แย่ขนาดนั้น คุณอยากได้อะไรในราคา 350 บาท? มันเงียบ ค่อนข้างใหม่และสะอาด มันไม่ไกลจากบ้านเสานัก

ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

71/21 Boonvat, Hua Wiang, Lampang, Lampang, Thailand 52000

085 107 7840

2.บ้านคำออน Baan KUM – ON
บ้านเสานัก • อยู่ห่างออกไป 110 เมตร


โรงแรมแนวอนุรักษ์นิยมย่านท่ามะโอเมืองเก่า..บ้านไม้เก่าที่รังสรรค์จนงดงามพร้อมต้อนรับผู้กระหายการพักผ่อนและ..กลิ่นอายดินแดนล้านนา..ชอบความเก่าความสโลว์..ลำปางเมืองต้องห้ามพลาด..และโรงแรมนี้ไม่ควรพลาด…

ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

36 Radwattana Road, Wieng Nua, อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000

095 959 8068

3.Regent Lodge Lampang Hotel
บ้านเสานัก • อยู่ห่างออกไป 520 เมตร

โรงแรมแบบดั้งเดิม​ ไม่ใช่โรงแรมใหม่​ ตึก​ 8​ ชั้น​ อยู่ไปทางด้านเหนือของตัวเมืองย่านโซนราชการ​ ราคาประหยัด​ ที่จอดรถมีพอเพียงอยู่ด้านหลังตัวตึก​ ห้องพักสะอาด​ ผ้าเช็ดตัวใช้ได้​ เจ้าของเป็นอิสลามห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่ม​ ห้องพักไม่มีระเบียง​ มีหน้าต่างที่มีมุ้งลวด​ ห้องน้ำขนาดค่อนข้างเล็ก​ น้ำไหลแรงใช้ได้​ มีไวไฟ​เราเตอร์ทุกห้อง มีกฎระเบียบเข้มงวดสำหรับสิ่งของของในห้อง​ เช่น​ มีค่าปรับถ้าทำผนังเลอะ​ เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ในห้อง​ อาหารเช้าธรรมดา​ ข้าวต้ม​ ขนมปัง​ กาแฟซอง​ มีกาแฟสดเสียเงินราคาไม่แพง​ มีห้องอาหาร​ ลิฟท์มีตัวเดียวขนาดย่อม​ หน้าโรงแรมมีรถม้าจอดประจำ​ มีร้าน​7-11​ และ​ โลตัสเอ็กเพรส ตอนเย็นมีแผงน้ำเต้าหู้​ สังขยาอร่อย​ ฝั่งตรงข้ามมีร้านขายยาเปิดถึงค่ำๆ​ นับว่าครบครับ​ เหมาะสำหรับคนที่ไม่เรื่องมาก​ หรือมาแวะพัก​ ติดต่องานคืนสองคืน​ มีข้อควรระวังสำหรับไฟไหม้​ เพราะเป็นโรงแรมแบบเก่า​ และตึกเป็นรูปตัวแอลชอบกล​ บันไดหนีไฟข้างนึงยังเป็นแบบกระไดลิง​ คิดว่าไม่ควรพักชั้นสูงๆ​ เกินชั้น​ 4

ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

279/3 ถนน พหลโยธิน แขวง หัวเวียง เมือง ลำปาง 52000

054 323 388

แชร์บทความนี้