ท่องเที่ยว หมู่เกาะนิโคบาร์ ( Nicobar Islands)

ท่องเที่ยว หมู่เกาะนิโคบาร์ ( Nicobar Islands)

ท่องเที่ยว หมู่เกาะนิโคบาร์ ( Nicobar Islands) เป็นดินแดนสหภาพของอินเดียประกอบไปด้วย 572 เกาะเป็นหมู่เกาะที่อยู่ตรงหัวมุมอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ดินแดนอยู่ห่างจากอาเจะห์ไปทางเหนือประมาณ 150 กม.และแยกออกจากประเทศไทยและพม่าโดยทะเลอันดามัน

ท่องเที่ยว หมู่เกาะนิโคบาร์ ( Nicobar Islands)

เมืองหลวงของดินแดนนี้คือเมืองพอร์ตแบลร์ พื้นที่ทั้งหมดของเกาะอยู่ที่ประมาณ 3,185 ตารางไมล์ หมู่เกาะเหล่านี้เป็นที่ตั้งของหน่วยอันดามันและนิโคบาร์ซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการทางภูมิศาสตร์เพียงแห่งเดียวของกองทัพอินเดีย

หมู่เกาะนิโคบาร์ ใช้แค่วีซ่าท่องเที่ยวธรรมดาของอินเดียไม่ได้ครับ ต้องขอ Special permit ด้วยครับ ไม่เช่นนั้นรัฐบาลอินเดียจะไม่อนุญาตให้เข้าไป

ประเทศอินเดียกว้างใหญ่มาก วีซ่าท่องเที่ยวปกติจะเข้าไปเที่ยวได้ประมาณ 90% ของประเทศเท่านั้น บางรัฐที่พิเศษหรือมีเรื่องความมั่นคง รัฐบาลอินเดียจะระบุให้ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะไปที่นั่นต้องขอ Special permit นอกเหนือจากวีซ่าปกติด้วยครับ ที่จำได้ก็มี หมู่เกาะนิโคบาร์ รัฐอรุณาจัลประเทศ รัฐนาคาแลนด์ บางส่วนของสิกขิม เป็นต้นครับ

ในบรรดาเกาะทั้งหมดมีเพียง 38 เกาะเท่านั้นที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ราว 350,000 คน พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะนั้นปกคลุมด้วยป่าฝนหนาทึบ มีเกาะนิโคบาร์ใหญ่เป็นศูนย์กลางทางใต้ และมีเกาะอันดามันเป็นศูนย์กลางทางตอนเหนือ หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์เป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินเดีย

ท่องเที่ยว หมู่เกาะนิโคบาร์ ( Nicobar Islands)

ทางการอินเดียได้จัดให้หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์เป็นดินแดนสหภาพแห่งหนึ่ง ปัจจุบันอินเดียยังได้ให้ความสำคัญแก่หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ในฐานะจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของกองทัพเรืออินเดียอีกด้วย

เนื่องจากต้องขอ Special permit จึงไม่ค่อยมีคนนิยมไปครับ ต่างจากเส้นสังเวชนียสถาน หรือเคลลี-ทัชมาฮาล ซึ่งคนไทยคุ้นเคยโดยการใช้วีซ่าปกติครับ

เคยมีโอกาสได้ไปกับหน่วยราชการที่ทำงานอยู่ครับ เดินทางทางเรือ จากภูเก็ต ในตัวเมืองไม่มีอะไรน่าสนใจ เหมือนเมืองทั่วๆ ไปของแขก แต่เป็นธรรมเนียมของคนแขก เวลาขับรถ จะบีบแตรกันเสียงดังไว้ก่อน ในตลาด มีมุมหนึ่ง รู้สึกจะมีอนุสาวรีย์คานธีอยู่ด้วย

จุดขายของที่นี่ จะอยู่ที่ตามเกาะต่างๆ ที่อยู่โดยรอบมากกว่า มีอยู่เกาะหนึ่ง เป็นที่สำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์นและแสดงให้เห็นถึงการรุกรานคนพื้นเมืองโดยชาวตะวันตกด้วย