ท่องเที่ยวในพม่า Myanmar

ท่องเที่ยวในพม่า Myanmar พูดถึงประเทศใกล้บ้านเรา ที่มีสถานที่สวยงามและน่าไปเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่ง แนะนำว่าเพื่อนๆ ไม่ควรพลาดการไปสัมผัสดินแดนผู้ชนะสิบทิศอย่างประเทศพม่า ไม่ว่าจะวัดวาอาราม ความสวยงามทางธรรมชาติ หรือวิถีชีวิตผู้คน ไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ ต้องลองไปพิสูจน์ด้วยตัวเอง

1. ที่เที่ยวพม่า – มหาเจดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง (Shwedagon Pagoda, Yangon)

ที่เที่ยวสุดฮิตห้ามพลาดสำหรับชาวพุทธเมื่อไปเยือนพม่าต้องที่นี่ พระมหาเจดีย์ชเวดากองเป็นสิ่งเคารพและศูนย์รวมจิตใจสูงสุดของชาวพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ารวม 8 เส้น มีประวัติเก่าแก่กว่า 2000 ปี “ชเวดากอง” แปลว่า “เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง” โดยมีที่มาว่า พระมหากษัตริย์ของพม่าและมอญที่จะขึ้นครองราชบัลลังก์ จะต้องถวายทองคำหนักเท่าน้ำหนักของพระองค์เอง เพื่อนำมาห่อหุ้มองค์พระเจดีย์ ทำให้ปัจจุบันมีทองห่อหุ้มเป็นน้ำหนักถึง 1,100 กิโลกรัม

2. ที่เที่ยวพม่า – พระมหามัยมุนี แห่งมัณฑะเลย์ (The Mahamuni Buddha, Mandalay)

เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพม่า เปรียบได้กับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย และเป็นหนึ่งในห้าศาสนวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ตัวองค์พระทำด้วยสำริด ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ปางมารวิชัย เชื่อว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศักราช 688 เป็นที่ยอมรับกันว่า เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่ง มีตำนานเล่ากันว่า พระพุทธเจ้าทรงประทานลมหายใจให้พระมหามัยมุนี เพื่อเป็นตัวแทนสืบทอดพระศาสนา และชาวพม่าก็เชื่อเช่นนั้น ทุกเช้าเวลา 04.00 น.จึงต้องมีพิธีล้างพระพักตร์ เสมือนได้อุปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือว่าได้บุญมาก

3. ที่เที่ยวพม่า – พระธาตุอินทร์แขวน “ไจ้ก์ทิโย” เมืองไจ้ก์โถ่ รัฐมอญ (Golden Rock-Kyaikhtiyo, Kyaikhtiyo, Mon)

พระธาตุอินทร์แขวนตั้งอยู่ที่เมืองไจก์โถ่ (Kyaikto) อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า เชื่อกันว่าใครที่มามนัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้กุศลเทียบเท่ากับการนมัสการเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ “ไจ้ก์ทิโย” ในภาษามอญหมายถึง “หินรูปหัวฤาษี” พระธาตุอินทร์แขวนนี้ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงกว่า 1,200 เมตร มีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาด 5.5 เมตร มองดูคล้ายก้อนหินตั้งอยู่หมิ่นเหม่ใกล้จะตกลงมาเต็มที่ เป็นที่มาของนิทานพื้นบ้านเรื่องเจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน นอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อกันว่าผู้ที่มากราบไหว้ จะสามารถสั่งสมบารมีไปเกิดร่วมยุคพระศรีอาริยเมตตรัย และยังเป็นพระธาตุประจำปีจออีกด้วย

4. ที่เที่ยวพม่า – เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ หรือพระธาตุมุเตา เมืองหงสาวดี (Shwemawdaw Pagoda, Bago)

พระธาตุมุเตาเป็นต้นแบบของพระธาตุมุเตาในเกาะเกร็ดของเรานี่เอง ที่นี่เป็นเจดีย์ที่ได้อิทธิพลจากศิลปะมอญ เชื่อกันว่ามหาเจดีย์แห่งนี้ เป็นที่บรรจุบรรจุพระเกศาธาตุ 2 เส้นของพระพุทธเจ้า มีอายุกว่า 2000 ปี เป็นที่เคารพสักการะของทั้งกษัตริย์ มอญ พม่า และไทย เช่น พระเจ้าราชาธิราชของมอญ พระเจ้าบุเรงนองของพม่า และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย ภายในบริเวณพระมหาเจดีย์ ยังมีพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก จัดแสดงวัตถุโบราณอีกด้วย เมื่อมีโอกาสได้ไปสักการะ เวลาขอพรให้เอามือและหน้าผากไปแตะที่พระธาตุองค์เดิมที่หัก แล้วอธิษฐาน เชื่อว่าจะประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้การนมัสการยอดเจดีย์หัก ด้วยการนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมา ก็จะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง เปรียบเหมือนการค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง

5. ที่เที่ยวพม่า – มหาเจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม (Shwezigon Pagoda, Bagan)

“ชเวซิกอง” แปลว่า เจดีย์ที่ตั้งอยู่บนพื้นทราย เป็นเจดีย์ศิลปะมอญทรงระฆังคว่ำสีทององค์ใหญ่ ซึ่งภายในบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 1627 แต่มาสร้างสำเร็จในปี พ.ศ. 1656 พระเจดีย์นี้ ถือเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมด้านเจดีย์ของพม่าในยุคต่อๆ มา และถือว่าเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดในจิตใจของชาวพท่าอีกด้วย