ท่องเที่ยวสัมผัสอารยธรรมอียิปต์โบราณ ตำนานฟาโรห์

ท่องเที่ยวสัมผัสอารยธรรมอียิปต์โบราณ ตำนานฟาโรห์

ท่องเที่ยวสัมผัสอารยธรรมอียิปต์โบราณ ตำนานฟาโรห์ แหล่งอารยะธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่า 7,000 ปี และดินแดนต่างๆ รอบ สามเหลี่ยมตามลุ่มนํ้าไนล์อันอุดมสมบูรณ์นี้ได้ถูกรวบรวมเป็นอาณาจักรขึ้นโดยฟาโรห์ ในอดีตได้เคยถูกปกครองโดยชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบ และถูกรุกรานโดยพวกเปอร์เซีย นอกจากนั้นยังมีพวกกรีก โรมัน และจนกระทั่งพวกอาหรับได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงและนําเอาศาสนาอิสลามเข้ามา

ท่องเที่ยวสัมผัสอารยธรรมอียิปต์โบราณ ตำนานฟาโรห์

มหาปิรามิดแห่งกีซา (The Great Pyramid of Giza) หรือมหาพีระมิดของกษัตริย์คูฟู เป็นพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดในอียิปต์ ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ มีอายุราว 2,600 ปีก่อนคริสตกาล หรือเก่าแก่กว่านั้น อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ

พีระมิดแห่งกีซ่าประกอบด้วย ปิรามิดคูฟู (Khufu) หรือ มหาปิรามิดแห่งกิซ่า (The Great Pyramid of Giza) ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก มีขนาดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในหมู่พีระมิดแห่งกิซ่า ปิรามิดคาเฟร (Khafre) ตั้งอยู่ตรงกลางของพีระมิดทั้ง 3 และปิรามิดเล็กซ้ายสุดคือ ปิรามิดเมนคูเร (Menkaure) ขนาดเล็กที่สุดและเก่าแก่น้อยที่สุดในหมู่พีระมิดแห่งกิซ่า

วิหารอาบู ซิมเบล (Abu Simbel Temple) สร้างโดยฟาโรห์รามเซสที่ 2 เป็นวิหารที่สร้างจากจินตนาการที่สวยงามที่สุดในประวัติศาสตร์ของ อียิปต์ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1270 ก่อนคริสตกาล โดยการสกัดเจาะภูเขาทั้งลูก เป็นรูปหินแกะสลักของฟาโรห์นั่งบนบัลลังก์ 4 องค์ เรียงกันข้างละ 2 องค์ และตรงกลางเจาะเป็นประตูทางเข้าสองข้างทางจะมีหินแกะสลักเป็นรูปของรามเซสที่ 2 ยืนตรงข้างละ 4 องค์ตั้งอยู่และจากด้านขวามือจะมีวิหารที่สร้างไว้ ติดๆ กัน เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แด่พระนางเนเฟอร์ตาริซึ่งเป็นพระราชินีที่พระองค์โปรดปรานมากที่สุด

ท่องเที่ยวสัมผัสอารยธรรมอียิปต์โบราณ ตำนานฟาโรห์

นครแห่งความตาย (Valley of The Death) หุบเขากษัตริย์ เป็นหุบเขาใหญ่ใกล้ๆ เมืองลักซอร์ ที่นี่โด่งดัง ซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของพระเจ้าฟาโรห์มีถึง 62 แห่ง นอกจากนี้ยังมีหุบผาของ พระราชินีและหุบผาของพวกพระบรมวงศานุวงศ์ พวกขุนนางชั้นสูง

อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Coloses of Memnon) หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใช้เป็นวิหาร ประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3 ประมาณ 2,000 กว่าปี ก่อน เกิด เหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ทําให้ตัววิหารพังลงมา เหลือเพียงรูปสลัก หินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร จุดไฮไลน์ของที่นี่ก็คือมีตำนานว่ารูปสลักทั้งสองรูปนี้เคย “ร้องเพลง” ในยามอรุณรุ่งได้ด้วย เพราะในอดีตเมื่อนักเดินทางชาวกรีก-โรมันใน ผ่านมาเห็นรูปสลักนี้ในยามเช้า จะได้ยินเสียงที่รูปสลักกระซิบออกมาคล้ายเสียงเพลง

มหาวิหารคาร์นัค (Great Temple of Karnak) ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพ เจ้าโดยใช้เสาที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้รับการต่อเติมจากฟาโรห์หลาย พระองค์ จนกระทั่งเป็นวิหารที่ใหญ่โตที่สุดของอียิปต์ มีเนื้อที่ประมาณหนึ่ง ตารางไมล์ชมภายในวิหารที่มีความกว้าง 50เมตร และยาว102เมตร มีเสา หินขนาดยักษ์ สูง 23 เมตร ถึง 134 ต้น และเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของ กษัตริย์รามเซสที่ 2 ในสมัยโบราณตามประวัติกล่าวว่าต้องใช้แรงงานถึงแปด หมื่นกว่าคนในการสร้างวิหารนี้

ท่องเที่ยวสัมผัสอารยธรรมอียิปต์โบราณ ตำนานฟาโรห์

วิหารลักซอร์ (luxor temple) ที่อเมนโนฟิสที่ 3 ให้สร้างขึ้นใหม่ ให้เป็นวิหารแบบหินทรายเนื้อละเอียดที่ใหญ่โต และสูงกว่าเดิม ต่อมารามเซสที่ 2 ให้สร้างอุทยานที่หน้าวิหารขึ้น และอลังการด้วยรูปแบบประติมากรรม

สิ่งมหัศจรรย์ของอารยธรรมเก่าแก่ที่ทำให้ดินแดนแห่งนี้เป็นจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอียิปต์ ก็เพราะอารยธรรมที่มีความยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก แถมยังเป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างอย่าง “ปิรามิด” ที่กลายเป็นหนึ่งเดียวของเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกและการพัฒนาทางการแพทย์อย่างการทำ “มัมมี่” อีกด้วย และนอกจากความยิ่งใหญ่อลังการที่อุดมไปด้วยประวัติอันล้ำค่าต่างๆ มากมายแล้วนั้น อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ยังมีตำนานฟาโรห์ที่น่าสนใจให้น่าค้นหาอีกด้วย