สถานที่ท่องเที่ยว ภาคอีสาน วันนี้เราขอพาทุกท่านออกจากภาคเหนือสู่ภาคอีสานกันนะครับ ส่วนจะมีจังหวัดไหนตามมากันได้เลยนะครับ

รายชื่อจังหวัดต่างๆ ดังนี้

• จังหวัดกาฬสินธุ์

• จังหวัดขอนแก่น

• จังหวัดชัยภูมิ

• จังหวัดนครพนม

• จังหวัดนครราชสีมา

• จังหวัดบึงกาฬ

• จังหวัดบุรีรัมย์

• จังหวัดมหาสารคาม

• จังหวัดมุกดาหาร

ที่เที่ยวภาคอีสาน

• จังหวัดยโสธร

• จังหวัดร้อยเอ็ด

• จังหวัดเลย

• จังหวัดสกลนคร

• จังหวัดสุรินทร์

• จังหวัดศรีสะเกษ

• จังหวัดหนองคาย

• จังหวัดหนองบัวลำภู

• จังหวัดอุดรธานี

• จังหวัดอุบลราชธานี

• จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาคอีสานมีเนื้อที่ประมาณ 168,854 ตารางกิโลเมตร เป็นภาคที่มีขนาดพื้นที่มากที่สุดหรือคิดเป็นพื้นที่ 1ใน 3 ของประเทศไทย ประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ 20 จังหวัด

• ทิวเขาดงพญาเย็น เป็นพรมแดนกันระหว่างจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครนายก

• ทิวเขาเพชรบูรณ์ ทอดตัวผ่านถนนสายจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย

• ทิวเขาพนมดงรัก เป็นพรมแดนกันระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดปราจีนบุรี และยังเป็นพรมแดนกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา

• ทิวเขาสันกำแพง อยู่ระหว่างจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนาครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

• เทือกเขาภูพาน อยู่ระหว่างรอยต่อของจังหวัดสกลนครกับจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่เที่ยวภาคอีสาน

แม่น้ำที่สำคัญของภาคอีสาน

• แม่น้ำมูล เป็นแม่น้ำที่อยู่ทางตอนล่างของภาคอีสาน มีความยาวประมาณ 641 กิโลเมตร มีต้นน้ำที่ไหลจากทิวเขาสันกำแพงไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี

• แม่น้ำชี เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยโดยมีความยาวประมาณ 765 กิโลเมตร  มีต้นน้ำที่ไหลจากทิวเขาเพชรบูรณ์ไหลไปรวมกับแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี

ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลจังหวัดในภาคเหนือ ทีนี้เพื่อนๆ ก็คงรู้กันแล้วว่าภาคอีสานมีกี่จังหวัด และมีจังหวัดอะไรบ้าง หวังว่าบทความนี้คงให้ความรู้ของจังหวัดในภาคอีสานแก่ทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับ

ภาคอีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นภาคหนึ่งของประเทศไทยที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศ มีพื้นที่ 168,854 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) และมีทิวเขาพนมดงรักเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และประเทศลาว มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ภูกระดึง ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติภูเวียง อุทยานแห่งชาติน้ำพอง เขื่อนลำปาว ภูทอก สามพันโบกหรือแกรนด์แคนยอนเมืองไทย น้ำตกแสงจันทร์ เป็นต้น ดูรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดในภาคอีสานแล้วน่าไปมากๆ เลยนะครับ