สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา “ดอยภูนาง”

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา "ดอยภูนาง"

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา สวัสดีครับ วันนี้เราเปลี่ยนจังหวัดกันแล้วนะครับ มาเที่ยวกันที่จังหวัดพะเยา ที่เป็นจังหวัดต่อกันจากน่านนะครับ เราจะพาทุกท่านไปเที่ยว อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ที่บรรยากาศดี ได้เดินศึกษาเส้นทางในป่า ชมสัตว์ป่าหายาก และยังมีน้ำตกสวยงามด้วย

โดยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอเชียงม่วน อำเภอดอกคำใต้ และ อำเภอปง ในจังหวัดพะเยา บางวันที่มีนักท่องเที่ยวมาเดินป่า จะได้เจอกับนกยูง ไก่ฟ้าหลังขาว ไก่ฟ้าหลังเทา ถือเป็นจุดไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลย

อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จังหวัดพะเยา เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ ๑๒๗ ของประเทศไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๕๑ ก ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่ยม ป่าแม่ต๋ำ และป่าแม่ร่องขุย ในท้องที่ตำบลปง ตำบลควร ตำบลขุนควร อำเภอปง ตำบลบ้านถ้ำ ตำบลหนองหล่ม ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ และตำบลสระ ตำบลเชียงม่วน ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เนื้อที่ทั้งหมด ๕๓๗,๔๒๔ ไร่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย อยู่ระหว่าง เส้นรุ้งที่ 18 องศา 90 ลิปดาเหนือ ถึง 19 องศา 14 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 6 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 26 ลิปดาตะวันออก

ดอยภูนาง1

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์) ในขณะนั้น ได้เดินทางไปตรวจราชการ ที่ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้ที่ 1 บ้านผาช่อ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในท้องที่จังหวัดพะเยา ให้ป่าไม้เขตเชียงราย ( ขณะนั้น ) จัดทำแผนการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่าที่สมบูรณ์ การปลูกป่า การป้องกันไฟป่า การกำหนดพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ เพื่อจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตอุทยานแห่งชาติ และ การคัดเลือกพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้ ส.ป.ก. พิจารณาดำเนินการต่อไป
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า (ขณะนั้น) ได้ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2533 (เพิ่มเติม) จากกองอุทยานแห่งชาติ (ขณะนั้น) เพื่อดำเนินการสำรวจ พื้นที่ป่าสมบูรณ์กำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ต่อมา สำนักงานป่าไม้เขตเชียงราย (ขณะนั้น) ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าโครงการทำไม้ป่าแม่ยมฝั่งขวา ( ชร. 17) ตอนที่ 5-10 ,ป่าน้ำปี้ (ชร.38) ตั้งแต่วันที่ 1- 30 กันยายน 2553 และจัดทำรายงานการสำรวจพื้นที่ดังกล่าวเสนอกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ พิจารณา จากการพิจารณาเห็นว่า พื้นที่ป่า ดังกล่าว มีความเหมาะสมที่จะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม มีจุดเด่นหลายแห่ง และมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ จึงได้มอบให้ นายวรวุธ อมรทัต นักวิชาการป่าไม้ 5 ดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าแม่ยมฝั่งขวา และบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติมเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เป็นการป้องกันรักษาป่าในรูปแบบของการอนุรักษ์ เพื่อให้คงไว้ซึ่งความสมบูรณ์และสวยงามตามธรรมชาติต่อไป
ผลการดำเนินงาน ได้มีการสำรวจเพื่อกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 3 ป่า คือ 1) ป่าแม่ยม ท้องที่ตำบลควร ตำบลปง และตำบลสระ ตำบลเชียงม่วน และตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา (เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ประกาศเมื่อปี 2518 ) ป่าแม่ต๋ำ ท้องที่ ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (ชื่อท้องที่ปกครองปัจจุบัน) (เป็นป่าสงวนประกาศตาม พ.ร.บ. คุ้มครองและสงวนป่า เมื่อปี พ.ศ. 2505) ป่าแม่ร่องขุย ท้องที่ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (ชื่อท้องที่ปกครองปัจจุบัน) (เป็นป่าสงวนประกาศตาม พ.ร.บ. คุ้มครองและสงวนป่า เมื่อปี พ.ศ. 2506

ดอยภูนาง2

ที่ตั้งและข้อมูลทั่วไป

สถานที่ติดต่อ : อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง หมู่ 6 บ้านบ่อเบี้ย ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160

โทรศัพท์ : 095 690 0605

E-mail : doiphunang@outlook.com

Facebook : อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง – Doi Phu Nang National Park

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ: นายศราวุธ เกตุเจริญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ

ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท

ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท

**หมายเหตุ เมื่อชำระค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติแล้วกรุณาพกบัตรค่าบริการติดตัว ขณะท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเพื่อการตรวจสอบ

ร้านค้าสวัสดิการ

ร้านค้าสวัสดิการ (ร้านอาหาร) เปิดให้บริการทุกวันเวลา 8.30 น. – 16.30 น.

สัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่

บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ : AIS, TRUE

ที่พัก

รี1

1.ม่อนสามเคียน ฟาร์มสเตย์ (Monsamkien Farmstay)

Location:
ที่พักลึกลับเอาการอยู่ จากถนนใหญ่เข้าไปประมาณหนึ่งเลย แล้วถนนช่วงท้ายๆ เป็นดินลูกรังหน่อยๆ
ที่พักไม่ได้อยู่ในตัวเมืองพะเยานะคะ ห่างออกจากตัวเมืองมาหลายกิโลอยู่ แต่ข้อดีคือ
วิวตอนเช้าเราจะเป็นวิวภูเขาสุดลูกหัวลูกตา

ห้องพัก : เขาจะทำเป็นบ้านๆ มีบ้านใหญ่พักแบบครอบครัวได้ หรือบ้านเล็กแบบที่ไปพัก อันนี้ หลังนึงพักได้ 5 ห้องมีที่นั่งเล่นหน้าห้อง คุยเพลินๆ ในห้องเขาก็จะเป็นฟูกนอน ไม่มีเตียง นะคะ แนวเท่ดี ตอนไปไปหน้าหนาว บรรยากาศดีเลย เปิดพัดลมพอแล้วค่ะ

ห้องน้ำ :
เป็นส่วนที่พวกเราแอบบงงเล็กน้อย ห้องน้ำเขาไม่ได้กั้นเป็นส่วนห้องน้ำ ตรงโถส้วมที่เรานั่งพอนั่งปุ๊ปจะมองตากับคนที่นอนพอดี 55555 ห้องอาบน้ำดีที่เป็น ตู้กระจกขึ้นมา ห้องน้ำมีน้ำอุ่น

อาหารเช้า:
ดีงามให้เยอะจริง มีข้าวต้ม โจ๊ก ขนมปัง ให้กินเพียบ เขาไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ แต่เติมได้ค่ะ เราไปนั่งในในรีสอร์ท เราก็ให้เขามาเสริฟตรงนั้น วิวดีงาม ชอบอาหารเช้ากับบรรยากาศเขามากค่ะ

บรรยากาศ
เป็นที่พักในป่าอย่างแท้จริง ชอบตรงที่เขาไม่ได้แน่นมาก เหมาะกับการไปนั่งเพลินๆ
อ่านหนังสือ กินกาแฟ ตอนหน้าฝนน่าจะเพลิน ป่าหน้าฝนมันจะเขียวๆ
ที่ตั้งถนนพหลโยธิน พะเยา
เบอร์โทร : 099-619-5992

รี2

2.ภูเพียงดาวพะเยา (Phu Phiang Dao Phayao)
เป็นที่พักที่มีจุดเด่นตรงสระว่ายน้ำที่อยู่บนเนินเขาสามารถเล่นน้ำไปดูวิวไปได้แสนเพลิดเพลินห้องพักก็สะอาดบริการดี
ที่ตั้ง 99 โป่ง หมู่ 1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091 จังหวัดพะเยา 56140 พะเยา
เบอร์โทร : 0863184598

รี3

3.โรงแรมพะเยาเกทเวย์ (Phayao Gate Way Hotel)
ห้องพักสามารถมองเห็นวิวภูเขาได้ อีกทั้งยังสะอาด บริการก็ดี

ที่ตั้ง 7/36 พะเยา ถนนประตูกลอง 2 พะเยา
เบอร์โทร : 054411333