ดอยขะม้อ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดลำพูน

ดอยขะม้อ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดลำพูน

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน วันนี้เราจะพาแอ่วดอยกันครับที่ดอยขะม้อ จะสวยงดงามขนาดไหน ตามผมมาเลยครับ

ประวัติ ดอยขะม้อ เป็นภูเขาอยู่ลูกหนึ่งลักษณะสูงชันมาก รูปร่างเหมือนหม้อคว่ำ ชาวเมืองเรียกกันมาแต่โบราณว่า “ดอยคว่ำหม้อ” ต่อมาเพี้ยนมาเป็น “ดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์” ที่เรียกเช่นนั้นก็เพราะว่าบนยอดดอยมีบ่อน้ำที่เกิดกลางแผ่นดิน ถือกันมาแต่โบราณว่าเป็นบ่อน้ำทิพย์ ที่บริเวณปากบ่อจะมีป้ายปักไว้ว่า “บริเวณบ่อน้ำทิพย์ห้ามผู้หญิงเข้า” เพราะเมื่อผู้หญิงเข้าไปแล้วน้ำในบ่อจะแห้งทันที ยอดดอยขะม้อมีความกว้างประมาณ 12 เมตร ยาว 30 เมตรล้อมรอบดอยนี้มีเขาสูงสลับซับซ้อนกันหลายลูกและมีพันธุ์ไม้นานาชนิดขึ้นอย่างหนาแน่น ด้านบนมีพระวิหารตั้งอยู่หลังหนึ่งกับรอยพระพุทธบาทจำลองอยู่หน้าวิหาร มีแผ่นศิลาจารึกเป็นภาษาไทยล้านนาว่า“ได้สร้างพระวิหารและรอยพระพุทธบาทจำลองเมื่อ พ.ศ.2470 โดยครูบาสิงห์ชัย วัดสะแล่ง  พระครูชัยลังกา วัดศรีชุม ขุนจันทนุปาน กำนันตำบลมะเขือแจ้  และนายชัย กำนันตำบลบ้านกลาง ได้ชักชวนประชาชนสร้างสิ้นค่าก่อสร้าง 3,000 รูปี ทำบุญฉลองเมื่อ พ.ศ.2472”

ตั้งอยู่ในเขตตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เลขที่ 259 หมู่ที่ 12 เป็นที่ตั้งที่พักสงฆ์ดอยขะม้อ (บ่อน้ำทิพย์) ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 16 กิโลเมตร บ่อน้ำทิพย์เป็นลักษณะบ่อที่เกิดกลางแผ่นดิน ไม่ใช่บ่อที่มีคนขุด มีกว้างประมาณ 3 เมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียว ลึกลงไปเป็นรูปกรวย ความลึกของบ่อน้ำทิพย์นั้นไม่สามารถลงไปวัดได้ น้ำทิพย์จากดอยขะม้อ ถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 7 แห่ง ที่ได้มาจากแม่น้ำและแหล่งน้ำสำคัญและเป็นสิริมงคลของประเทศ เพื่อนำมาทำน้ำพุทธมนต์ ณ มหาเจดีย์สถานอันเป็นมหานครโบราณ 7 แห่ง ได้แก่ น้ำจากแม่น้ำป่าสัก ตำบลท่าราบ,น้ำจากทะเลแก้ว พิษณุโลก,น้ำโชคชมพู บ่อแก้ว บ่อทอง สวรรคโลก,น้ำจากแม่น้ำนครไชยศรี นครปฐม,น้ำจากบ่อวัดหน้าพระลาน บ่อวัดเสมาชัย บ่อวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช,น้ำจากบ่อวัดพระธาตุพนม นครพนม และน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ ลำพูน น้ำทิพย์ดอยขะม้อ จะถูกชักรอกด้วยค้างหงส์ เพื่อนำขึ้นสรง องค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (เดือนแปดเป็ง) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชาวจังหวัดลำพูน

ดอยขะม้อ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดลำพูน

เนื่องจากถูกกำหนดให้เป็นน้ำสำหรับสรงพระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งชาวลำพูนให้ความเคารพนับถือ เป็นมิ่งขวัญ          และเป็นจอมเจดีย์ที่สำคัญ ที่สุดของอาณาจักรล้านนาโบราณ สำหรับพิธีการตักน้ำทิพย์บนยอดดอยวันเวลาในการตักน้ำทิพย์ ตามธรรมเนียม พื้นเมือง จะตักในวันขึ้น 12 ค่ำ ก่อนวันสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย 3 วัน จะนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ขึ้นไปเจริญพระพุทธมนต์ ณ บริเวณยอดดอยขะม้อ เวลาค่ำมีการทำพิธีบวชพราหมณ์ จำนวน 4 ตน ซึ่งจะต้องนอนค้างคืน 1 คืน และประมาณ เวลา 05.00 น. ของเช้าวันขึ้น 12 ค่ำพราหมณ์ ทั้ง 4 ตน จะได้ลงตักน้ำทิพย์ใส่หม้อน้ำทิพย์ขึ้นเสลี่ยงแบกหามลงมาทำพิธีสมโภช หลังจากนั้นจะจัดขบวนอัญเชิญน้ำทิพย์ดอยขะม้อเข้าเมืองหริภุญชัยเพื่อตั้งสมโภชที่วัดพระธาตุหริภุญชัยเป็นเวลา 3 วัน ก่อนนำขึ้นสรงพระบรมธาตุเจ้า ร่วมกับน้ำสรงพระราชทาน

บ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อ บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ของชาวจังหวัดลำพูนตั้งอยู่บนยอดอยขะม้อ ตำบลมะเขือแจ้ อำเมืองลำพูน
การเดินทางขึ้นไปตักน้ำทิพย์บนยอดดอยแห่งนี้ต้องเดินเท้าขึ้นบันได  กว่า 1,749 ขั้น ใช้เวลาเดินเท้า 1-2 ชั่วโมง ซึ่งก่อนจะถึงบ่อน้ำทิพย์บนยอดดอยขะม้อต้องเดินขึ้นบันไดที่สูงชันกว่า 400 ขั้น
โดยบ่อน้ำทิพย์แห่งนี้มีลักษณะเป็นโพรงลึกจากยอดดอยลงไป 6 เมตร กว้าง 3 เมตร  และบ่อน้ำแห่งนี้ห้ามมิให้ผู้หญิงลงไปตักน้ำเด็ดขาด
เชื่อกันว่าจะทำให้น้ำแห้งเหือดไป น้ำทิพย์จากดอยขะม้อมีความสำคัญต่อชาวจังหวัดลำพูนเป็นอย่างยิ่ง
ในทุกปีน้ำทิพย์จากดอยขะม้อจะถูกนำมาใช้เป็นน้ำสำหรับสรงพระบรมธาตุหริภุญชัยพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองชาวลำพูน เป็น 1 ใน 8 จอมเจดีย์ของประเทศ

ดอยขะม้อ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดลำพูน
นอกจากน้ำทิพย์จากดอยขะม้อจะใช้ในการสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยแล้ว ยังมีการนำน้ำทิพย์แห่งนี้ใช้ในงานราชพิธีสำคัญต่าง ๆ ตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน
ได้แก่ พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 6 ปี พ.ศ.2453
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในปี พ.ศ.2468
กระทั่งในรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงสรงน้ำมุรธาภิเษก
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อปี พ.ศ.2493  และมีการใช้น้ำทิพย์จากดอยขะม้อในพระราชพิธีต่างๆ ตามโบราณราชประเพณีตลอดมา

สำหรับจังหวัดลำพูน จะประกอบพลีกรรมตักน้ำ ในวันที วันที่ 6 เมษายน 2562 จากนั้นจะประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดลำพูน  ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ในวันที่ 8 – 9 เมษายน 2562  และในวันที่ 10 เมษายน 2562 จะส่งคันโทน้ำอภิเษกของจังหวัดลำพูนไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบร่วมเก็บรักษาไว้กับน้ำอภิเษกจากอีก 76 จังหวัด
และ วันที่ 18 เมษายน 2562 จะมีการประกอบพิธีพิธีเสกน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดสุทัศนเทพวนาราม กรุงเทพมาหานาคร

ดอยขะม้อ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดลำพูน

สำหรับ บ่อน้ำทิพย์แห่งนี้ ตามตำนานพระเจ้าเลียบโลกได้กล่าวถึงดอยขะม้อไว้ว่า เมื่อครั้งพระพุทธองค์ ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ได้เสด็จจาริกโปรดเวไนยสัตว์ในที่ต่างๆ
และได้มาแวะฉันอาหารบนยอดดอยขะม้อนี้ ทรงกระหายน้ำ จึงให้พระสาวกที่ติดตามมาด้วย ให้ไปหาน้ำมาเสวย พระสาวกหาให้ไม่ได้
พระพุทธองค์จึงทรงตั้งพระอธิษฐาน แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงไปตรงที่ประทับอยู่ เมื่อยกหัวแม่มือขึ้น ก็มีน้ำพวยพุ่งขึ้นมาให้เสวย
พระพุทธองค์ทรงทำนายว่า สถานที่นี้ต่อไปจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และจะได้ใช้น้ำนี้ไปทำพิธีต่างๆ จึงได้ชื่อว่าบ่อน้ำทิพย์ ที่มีน้ำอยู่ตลอดปีไม่มีแห้ง

ที่พัก

1.Thai Thani Loft & Life Lamphun (Thai Thani Loft & Life Lamphun)
12 กม. จาก บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ
Thai Thani Loft & Life Lamphun
ไทยธานีลอฟท์แอนด์ไลฟ์พูน ที่พักสไตล์ลอฟท์เก๋ๆ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองของจังหวัดลำพูน มีความเงียบสงบเป็นส่วนตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พื้นที่จอดรถ อินเทอร์เน็ต ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง.. ในห้องตกแต่งทันสมัย ออมสินในความสะดวกครบครัน เตียงขนาดใหญ่ นมสบาย สามารถพักผ่อนได้สบายๆ ในราคาหลักร้อย

182/103 หมู่บ้านเฟื่องฟ้าธานี หมู่ 4 ซอย 1 ป่าสัก ลำพูน (ที่พักตั้งอยู่ห่างจากวัดพระธาตุหริภุญชัย 6 กิโลเมตร ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมสหพัฒน์และศูนย์การค้าแจ่มฟ้า 2 กิโลเมตร ส่วนสนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ห่างออกไป 33 กิโลเมตร)

2.Easy Hotel  13 กม. จาก บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ

Easy Hotel 
ที่​พัก​ราคาไม่แพงเริ่มที่คืนละ590บาทพักได้2คนต่อห้อง​ ทำเลหาง่ายมาก​ อยู่​บนถนนเส้นซุปเปอร์​ทางออกไปเส้นดอยติ​ ห่างจากวัดพระธาตุ​หริภุญชัย​ลำพูน​และชุมชน​ขัวมุง ใกล้ตลาดโต้รุ่งลำพูนและลานเจ้าแม่จามเทวีโรงแรมมีที่จอดรถสะดวกสบายแต่ราคานี้ไม่รวมอาหารเช้า สำหรับใครที่หาห้องพักสบายๆราคาไม่แพงแนะนำที่นี่​ คนสูงอายุพักได้สะดวกเพราะมีลิฟบริการ
2/7 ถนนลำพูน-ดอยติ ลำพูน (ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอสะเมิง 43 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอหางดง 16 กิโลเมตร ส่วนสนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินนานาชาติเชียงใหม่อยู่ห่างออกไป 22 กิโลเมตร)
เบอร์โทร : 053511558

3.สวนมะนาวโฮม (Suan ma-now home)
19 กม. จาก บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ
สวนมะนาวโฮม
ที่พักสบายๆนอกตัวเมืองเชียงใหม่ บรรยากาศติดทุ่งนา เหมาะสำหรับใครที่ต้องการพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติค่ะ ที่พักอยู่ในบริเวณใกล้ๆกับร้านอาหารสวนมะนาวโฮม ถ้าใครสังสรรค์หนักๆแล้วไม่อยากขับรถก็มาพักที่นี่ได้สบายๆเลย
ซอยรวมพร 7 เชียงใหม่ (จากถนนเชียงใหม่-สันกำแพงสายเก่า มาถึงซอยรวมพร 7 ที่เดียวกับร้านอาหารสวนมะนาวโฮม)
เบอร์โทร : 088-252-5259