สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน วันนี้เราข้ามจังหวัดมาเที่ยวกันที่จังหวัดลำพูนกันนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูก่อนเลยว่าจังหวัดลำพูนมีอะไรน่าสนใจกันบ้าง

ลำพูน เมืองสงบ บรรยากาศน่ารัก มีวัฒนธรรมแบบล้านนาอันเก่าแก่ เมื่อเราก้าวเข้าสู่เมืองลำพูนสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ คือ  บรรยากาศของบ้านเมืองที่น่าอยู่  ผู้คนใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบ กิน อยู่อย่างเรียบง่าย  ยังมีวิถีชีวิตท้องถิ่นแบบดั้งเดิมอยู่มาก  ในตัวเมืองลำพูนมีวัดวาอารามเก่าแก่ งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเฉพาะถิ่นให้ได้เยี่ยมชมมากมาย  ถัดจากนอกเมืองออกไปก็มีธรรมชาติอันน่ารื่นรมย์ให้ได้สัมผัส  มีชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มาเยือนลำพูนทั้งทีเที่ยวที่ไหนได้บ้าง เรามีคำตอบ กับที่เที่ยวเด่นของจังหวัด ที่ไม่ควรพลาด ที่เที่ยวที่แรกที่เราจะพาทุกท่านไปคือพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง  ตั้งอยู่ในเมืองลำพูน ด้านหลังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญชัย โดยใช้พื้นที่ของคุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ ลำพูน ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี เป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าประวัติความเป็นมาอันยาวนานของเมืองลำพูน เมืองที่มีความศรัทธา ทางพระพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ร่วมเรียนรู้เมืองลำพูนผ่านภาพถ่าย ทั้ง บุคคล เหตุการณ์ และสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งที่นี่ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยที่มีชีวิตโดยมีการจัดแสดงภาพ เมืองลำพูน สิ่งของเครื่องใช้และวิถีชีวิตของ ชาวเมืองลำพูน ในอดีตได้อย่างงดงามเข้าใจง่าย

พื้นที่จัดแสดงประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก
พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

1 พื้นที่ชั้นล่างอาคารจัดแสดงประวัติคุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ ครั้งสมัยเจ้าราชสัมพันธวงษ์ ได้พำนักพร้อมครอบครัว บริวาร การเปลี่ยนแปลงด้านการใช้งานของคุ้มตั้งแต่อดีตจนกระทั่งมากลายเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง นอกจากนี้ยังนำแผนที่เก่ามาขยาย แสดงให้เห็นพัฒนาการของเมืองลำพูน และภาพถ่ายเก่าที่สะท้อนเหตุการณ์ต่างๆ ของเมืองลำพูน เช่น ภาพวัดพระธาตุหริภุญไชย ในสมัยก่อน ภาพวิหารหลวงหลังเก่าของวัดพระธาตุฯ ภาพความเสียหายเมื่อวิหารหลวงหลังเก่าถูกพายุพัดพังเสียหายทั้งหลัง และภาพวิถีชีวิตคนเมืองลำพูนในอดีต ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการประกวดนางงามซึ่งเมืองลำพูน มีสาวงามคือ คุณ ชีลา ศรีสมบูรณ์ สาวงามเมืองลำพูนที่ครองตำแหน่งนางสาวไทยเป็นคนแรก นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงข้าว ของเครื่องใช้เก่า ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นแบบโบราณแบบที่ใช้น้ำมันก๊าด กล้องถ่ายรูป วิทยุแบบเก่า เตารีดแบบใช้ถ่าน ฯลฯ ที่น่าสนใจคือตู้เก็บสะสมสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีสลากแบบเก่าตั้งแต่ปี 2511 ตั้งแต่ยังราคาคู่ละ 10 บาท มาจนถึงสลากยุคปัจจุบัน

พื้นที่ด้านหลังอาคารเป็นการจำลองโรงภาพยนตร์เก่าของลำพูน “หริภุญชัยรามา” และจำลองห้องเรียน ที่แสดงหนังสือที่ใช้ใน การเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โต๊ะ เก้าอี้ไม้ และกระดานดำ ชอล์ก และโรงแรมแห่งแรกของเมืองลำพูน โรงแรมศรีลำพูน

พื้นที่ชั้นสองของอาคารเป็นพื้นที่เปิดโล่งใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ เช่น การสอนดนตรี พิณเปี๊ยะ แก่เยาวชนและผู้สนใจ ตามผนังอาคารยังประดับภาพของพ่ออุ้ยที่เคยเล่นพิณเปี๊ยะ ภาพที่น่าสนใจภาพหนึ่งคือ ภาพของนักวิจัยชาวอเมริกันที่เข้ามาศึกษา เรื่องพิณเปี๊ยะเมื่อ 40 กว่าปีที่ผ่านมา รวมถึงแสดงภาพประวัติของเจ้าสัมพันธวงศ์ และอาคาร บ้านเรือนเก่าแก่ที่น่าสนใจในตัวเมือง ลำพูน

พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

ประวัติคุ้มคุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ลำพูน
คุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ลำพูน (พุทธวงษ์ ณ เชียงใหม่) สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๕ ในสมัยเจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครอง นครลำพูนองค์ที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๔๕๔-๒๔๘๖) ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ ๖ ลักษณะของ ตัวอาคารเป็นเรือนสะระไนขนาดใหญ่ ๒ ชั้น ซึ่งชั้นล่างก่อด้วยอิฐถือปูน ส่วนชั้นบทประกอบด้วยไม้สัก หลังคาจั่วผสมปั้นหยา เป็นเรือนพักอาศัยของเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์กับเจ้าหญิงส่องหล้าสัมพันธ์วงษ์ และบุตรธิดา เจ้าหญิงส่องหล้า เป็นธิดาของเจ้าอินทยง ยศโชติ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ ๙ และเจ้าแม่รถแก้วซึ่งเจ้าหญิงส่องหล้าเป็นนองของเจ้าหญิงมุกดา และเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ ๑๐ คุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ลำพูนปัจจุบันมีอายุกว่า ๑๐๐ ปี นับเป็นการผ่านกาลเวลามาเนิ่นนานของ คุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนได้เห็นถึงความสำคัญข องอาคารคุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ลำพูน เป็นอาคารประวัติศาสตร์ รวมถึงต้องการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมของ ตัวอาคารที่ยัง มีความสมบูรณ์คงสภาพเดิม ซึ่งปัจจุบันภายในเมืองลำพูนเหลือคุ้มเจ้าที่ยังคงสภาพสมบูรณ์เพียงไม่กี่แห่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และทำประโยชน์ให้การเรียนรู้ในด้านประวัติศาสตร์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของชุมชนเมืองลำพูน ตลอดจนการศึกษาถึง สถาปัตยกรรมของคุ้มเจ้าราชสัมพันธวงษ์ลำพูน เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นความรู้ให้แก่เยาวชน และผู้ที่สนใจได้เข้ามาทำการศึกษา

พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง”ตั้งอยู่บนถนนวังซ้าย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน อยู่บริเวณด้านหลังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ลำพูน เปิดให้ชมตั้งแต่เวลา09.00-16.00 น. ทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โทร 0-5351-1500

ที่พัก

1.A day inn Lamphun
พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน • อยู่ห่างออกไป 1.5 กม.

A day inn Lamphun
ห้องกว้างใหญ่สะอาดมากๆๆคะ ระบบน้ำดีมากๆ ราคาดีมากๆๆคะ เดินทางครั้งแรกกับการขับรถมาเองนั่งเกร็งกับการขึ้นเขาลงเขาทางโค้งมาตลอด พอถึงที่พักบอกเลยหายเหนื่อย​ น้องพนักงานเจ้าของมาต้อนรับดูแล​น่ารักมากๆให้ข้อมูลดีมาก ลูกชายชอบ​มากๆบอกจะกลับมาอีก อยากให้เพิ่มใส่ตรงทางเข้ากับป้ายโรงแรมอีกนิดคะเวลาเดินทสงหกลางคืนได้เห็นชัดๆ ขอให้รักษาคุณภาพ​ไว้นะคะ… อุษา จากคนทำงานโรงแรมประทับใจมาก
ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

114, ตำบล เวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000

084 040 3685

2.DNK บ้านสวน
พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน • อยู่ห่างออกไป 1.5 กม
DNK บ้านสวน
สะอาดบรรยากาศดี อากาศปลอดโปร่ง
เจ้าของบริการดีมากๆๆค่ะ
มีจักรยานให้ปั่นฟรีด้วย ติดสถานที่เที่ยวสำคัญ

ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

53/17 ถ.จิตตวงค์พันธ์รังสรรค์ ในเมือง เมือง ลำพูน 51000

091 859 3048

3.Pantip Boutique Hotel
พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน • อยู่ห่างออกไป 2.8 กม.

Pantip Boutique Hotel
ห้องพักใหม่ค่อนข้างสะอาด เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างใหม่ ห้องกว้างขวาง มีโต๊ะนั่งด้านหน้าห้อง มีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ครบ ไฟสว่างดี ถือว่าคุ้มค่าราคาครับ
ข้อมูลติดต่อและที่อยู่

42 ซอย 1 ตำบล เหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000

099 192 8881