iO Italian Osteria ร้านอาหารอิตาลีแบบ Original

ร้านอาหารอิตาลี่

iO Italian Osteria ร้านอาหารอิตาลีแบบ Original หากคุณคือคนหนึ่งที่ชื่นชอบอาหารอิตาลีเป็นชีวิตจิตใจ และกำลังหาร้านอาหารอิตาลีอร่อยๆ ในกรุงเทพฯ กันอยู่ จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ iO Italian Osteria ร้านอาหารอิตาลีใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ที่โซน Groove ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์

Read More