ท่องเที่ยว พระราชวังแวร์ซายส์ แห่งพระเจ้าหลุยส์ ที่ 14

ท่องเที่ยว พระราชวังแวร์ซายส์ แห่งพระเจ้าหลุยส์ ที่ 14 พาไปทำความรู้จักกับ พระราชวังแวร์ซายส์ (Chateau de Versailles) ประเทศฝรั่งเศส พระราชวังที่ใหญ่และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กับสถาปัตยกรรมและการตกแต่งสุดอลังการ สถานที่ที่ครั้งหนึ่งคณะทูตจากสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งอยุธยา เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

Read More