Skip to toolbar

ท่องเที่ยวเชียงตุง ชวนประทับใจที่เมียนมา

ท่องเที่ยวเชียงตุง ชวนประทับใจที่เมียนมา เป็นจังหวัดหนึ่งในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา บ้านพี่เมืองน้องติดชายแดนไทย ตรงข้ามกับอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทั้งยังเป็นจังหวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานร่วม 700 ปี หากแต่เชียงตุงในวันนี้ กลับมีสีสันของการท่องเที่ยวเข้ามาแต่งแต้ม ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนสัญญาณเชิงบวกให้การท่องเที่ยวตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา หลังจากที่พม่าปิดประเทศมายาวนาน และวันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ไปทำความรู้จัก “เชียงตุง” ให้ดีขึ้นกัน บอกเลยว่าที่นี่มีความน่าสนใจซ่อนอยู่อีกเพียบ

1. เมืองเชียงตุง อยู่ที่ไหน

เชียงตุง เป็นหนึ่งในจังหวัดสำคัญในรัฐฉาน ทางฝั่งตะวันออกของประเทศเมียนมา และอยู่ห่างจากชายแดนไทยด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ประชากรของชาวเชียงตุงส่วนใหญ่เป็นชาวไต หรือ ชาวไท มีชาวเมียนมาอาศัยอยู่บ้าง แต่ก็ไม่จำนวนไม่มาก ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเมืองเชียงตุงล้อมรอบด้วยภูเขาเสียเป็นส่วนใหญ่ มีที่ราบค่อนข้างน้อย หากสังเกตภูมิทัศน์สองข้าทาง จะเห็นเลยว่าชาวบ้านจะทำการเกษตรแบบขั้นบันไดไปตลอดเส้นทาง บ้านเรือนริมทางส่วนใหญ่สร้างขึ้นด้วยไม้ไผ่หลังคามุงด้วยหญ้าคา ท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวเชียงตุง

2. แผนที่เชียงตุง

เชียงตุงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง “3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตู” มีความหมายถึงภูเขา 3 ลูกที่โอบล้อมเมืองเชียงตุงไว้ มีชุมชนดั้งเดิมชาวไทเขินที่ขึ้นต้นด้วยเชียงอยู่ 7 เชียง มีหนองน้ำหล่อเลี้ยงให้ความอุดมสมบูรณ์อยู่ 7 หนอง (ปัจจุบันเหลือแค่ 1 หนอง คือหนองตุง) และมีประตูเมืองทั้งหมด 12 ประตู (ปัจจุบันเหลือเพียงประตูป่าแดงที่ยังคงสภาพสมบูรณ์)

3. ประวัติเมืองเชียงตุง

ประวัติศาสตร์ในช่วงแรกของเชียงตุงยังไม่มีความแน่ชัด โดยปรากฏหลักฐานพงศาวดารเมือง เมื่อพ.ศ. 1772 พญามังรายได้เสด็จประพาสป่า และทรงไล่กวางทองมาจนถึงเมืองเชียงตุง และทรงเล็งเห็นว่าเมืองนี้มีชัยภูมิที่ดี จึงยกกองทัพมายึดเมืองเชียงตุง และส่ง “เจ้าน้ำท่วม” ผู้เป็นราชบุตรมาปกครอง โดยขึ้นกับอาณาจักรล้านนา ก่อนที่จะกลายเป็นเมืองประเทศราชของเมียนมาในสมัยพระเจ้าบุเรงนอง และกลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษไปกับพร้อมกัน

ครั้งหนึ่ง…เมืองเชียงตุงเคยเป็นจังหวัดหนึ่งของไทย ตรงกับสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงเป็นนายกรัฐมนตรี โดยกองทัพไทยได้ยกพลเข้ามายึดเมืองเชียงตุงจากอังกฤษ แล้วประกาศให้เป็นจังหวัดหนึ่งของไทยในชื่อ “แคว้นสหรัฐไทยเดิม” โดยไทยปกครองเชียงตุงได้อยู่เพียง 3 ปี ไทยก็ต้องคืนเชียงตุงให้กับอังกฤษ ในฐานะฝ่ายชนะสงคราม และรวมดินแดนเชียงตุงเป็นส่วนหนึ่งหนึ่งของเมียนมา และเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง หลังจากที่เมียนมาเปิดประเทศ ก็ทำให้เมืองเชียงตุงเป็นที่รู้จักแก่สายตานักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น และทำให้เรารู้เลยว่า…กาลเวลา ไม่อาจทำลายเอกลักษณ์ความเป็นเชียงตุงไปได้เลย

4. สถานที่ท่องเที่ยวเชียงตุง

เชียงตุง ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองร้อยวัด เฉพาะแค่ในตัวเมืองก็มีวัดอยู่เกือบ 40 วัด แต่ละวัดมีความงดงามทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่แตกต่างกัน หากแต่มีลักษณะเด่นอยู่ที่การผสมผสานศิลปะล้านนา ไทรัฐฉาน และพม่าเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ “วัดมหาเมี๊ยะมุนี” วัดสำคัญตั้งอยู่กลางเมืองเชียงตุง, “วัดพระเจ้าหลวง” ประดิษฐานพระพุทธรูป หล่อด้วยโลหะผสมทองคำ, “วัดพระแก้ว” ประดิษฐานพระแก้วมรกต และเปิดให้เข้านมัสการเฉพาะวันสำคัญทางศาสนา “วัดพระธาตุจอมคำ” พระเจดีย์เคี้ยวแก้วที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเชียงตุงมาเป็นเวลาช้านาน, “วัดอินทร์วิหาร” บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้านหลังองค์ประธาน และ “พระชี้นิ้ว” สัญลักษณ์สำคัญแห่งเมืองเชียงตุง เป็นต้น